Zaproszenie na rozmowę wokół książki “Gombrowicz Andersa Bodegårda. Analizy przekładoznawcze”

Przegląd

W spotkaniu udział wezmą:

Ewa Data-Bukowska, Piotr de Bończa Bukowski oraz Tomasz Pindel

Spotkanie odbędzie się 02.03.2023 o godzinie 17:00
w Kawiarni Literackiej, ul. Krakowska 41

Link do wydarzenia:
https://fb.me/e/2kLApTWQ8

Może się wydawać, że by zostać tłumaczem wystarczy umiejętnie przełożyć tekst z jednego języka na drugi. Niewątpliwie biegłość we władaniu słowem jest konieczna, ale praca tłumacza to również swego rodzaju sztuka. Oprócz samego przekładu tekstu w procesie tym, dokonuje się również transmisja kultury, mentalności i określonego rozumienia świata.

Tłumacz literatury pięknej ma szczególnie trudne zadanie, musi niejako na nowo napisać tekst, jednocześnie utrzymując styl, formę i intencję autora. Pracy Andersa Bodegårda, jednego z najważniejszych tłumaczy literatury pięknej w Szwecji, przyglądają się autorzy książki „Gombrowicz Andersa Bodegårda”. Ewa Data-Bukowska i Piotr de Bończa Bukowski analizując jego przekład Dziennika, Ślubu i Trans-Atlantyku pokazują zawiłości pracy przekładoznawczej, warsztat translatorski oraz rolę tłumacza w kreowaniu percepcji kultury.

O Bodegårdzie, Gombrowiczu i sztuce translatorskiej porozmawiamy już 02 marca (czwartek) o godzinie 17:00 w Kawiarni Literackiej. W rozmowie z Tomaszem Pindlem udział wezmą Ewa Data-Bukowska i Piotr de Bończa Bukowski.

Ewa Data-Bukowska – dr hab. prof. UJ, językoznawczyni, zatrudniona w Instytucie Filologii Germańskiej (Zakład Filologii Szwedzkiej). Jej zainteresowania naukowe ukierunkowane są na język szwedzki i język norweski. Obejmują gramatykę i semantykę kognitywną, translatologię oraz historię języka. Jest autorką monografii Zaimki wskazujące w języku szwedzkim – analiza znaczeń z perspektywy językoznawstwa kognitywnego (2005) i Eksplicytacja w nieprofesjonalnym przekładzie szwedzko- -polskim – perspektywa kognitywna (2016).

Piotr de Bończa Bukowski – prof. dr hab., literaturoznawca, pracuje w Instytucie Filologii Germańskiej UJ, w którym pełni funkcję Kierownika Pracowni Translacji. Jest autorem kilku monografii, m.in. pracy Friedricha Schleiermachera drogi przekładu. W kręgu problemów języka i komunikacji (2020). Wspólnie z Magdą Heydel wydał antologie Współczesne teorie przekładu (2009), Polska myśl przekładoznawcza (2013) i Polish Translation Studies in Action.
Concepts – Methodologies – Applications (2019), razem z Pawłem Zarychtą opublikował Między literaturami. Rozmowy z tłumaczami o pisarzach języka niemieckiego (2021).

Tomasz Pindel – Wykładowca i znawca literatury hiszpańskojęzycznej, autor kilku książek (m. in. Mario Vargas Llosa. Biografia, Za horyzont. Polaków latynoamerykańskie przygody, Historie fandomowe), współautor „Piątki z literatury” w RMF Classic. Przetłumaczył ponad 70 książek. Kolekcjonuje kubeczki z Muminkami i przekłady Kubusia Puchatka.

O książce:
Anders Bodegård, jeden z najszerzej znanych tłumaczy literatury pięknej w Szwecji, zyskał swoimi przekładami dzieł Witolda Gombrowicza uznanie krytyków i szeroki oddźwięk wśród rodzimej publiczności literackiej. Jego dzieło translatorskie – rezultat pracy nad „szwedzkim Gombrowiczem” – jest tematem
niniejszej monografii, na którą składają się cztery studia analityczne, poświęcone przekładom Dziennika, Ślubu oraz Trans-Atlantyku. Autorzy książki zmierzają do wieloaspektowego opisu działań translatorskich Andersa Bodegårda, skupiając się na kilku problemach translatologicznych i przyjmując różne perspektywy
metodologiczne, skorelowane z analizowanymi problemami.

Dzięki jasnej strukturze, nowoczesnym metodom badawczym, dostosowaniu modeli analiz do poetyki utworów Gombrowicza, a także dzięki systematycznym badaniom i bogatym przykładom tekstowym monografia Gombrowicz Andersa Bodegårda. Analizy przekładoznawcze jest cenną lekturą dla literaturoznawców i
językoznawców badających twórczość Witolda Gombrowicza. Książka będzie także przydatna tłumaczom, studentom kierunków translatorskich, lingwistom zajmującym się problematyką różnic między językami polskim i szwedzkim, a nawet kulturoznawcom, którzy uważają język za szczególny rodzaj przewodnika po danej kulturze. Jest to ważna pozycja w dziedzinie badań przekładoznawczych.
Prof. em. dr hab. Ewa Teodorowicz-Hellman (Uniwersytet w Sztokholmie)

Zaprezentowane w publikacji analizy w unikatowy sposób wiążą ze sobą perspektywę językoznawczą i literaturoznawczą, stanowiąc przez to cenny – wzorcowo interdyscyplinarny – wkład do współczesnych badań translatologicznych. Podkreślić należy dyscyplinę metodologiczną autorów, przejrzystość struktury oraz konsekwencję w przeprowadzonych analizach, które są wnikliwe, rzetelne i mają szczegółowy charakter.
Dr hab. Andrzej Szubert, prof. UAM

 

 

Kategorie: Wydarzenia