Rozpoczęto przyjmowanie zgłoszeń do IV edycji Nagrody im. Ewy Tomaszewskiej

POLSKIE STOWARZYSZENIE HAIKU zaprasza środowiska literackie, organizacje i stowarzyszenia twórcze, wydawnictwa, instytucje kultury, portale i media poetyckie, poetów niezrzeszonych i osoby fizyczne do udziału w IV EDYCJI NAGRODY POETYCKIEJ im. EWY TOMASZEWSKIEJ ZA NAJLEPSZE HAIKU ROKU 2021.

Nagroda za najlepsze haiku opublikowane po raz pierwszy pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2021 roku w kraju lub za granicą przez żyjącego autora polskiej narodowości przyznawana jest w dwóch kategoriach:

a/ I – haiku opublikowane w języku polskim
b/ II – haiku opublikowane w języku angielskim.

Laureatem Nagrody może zostać tylko jedno haiku w każdej kategorii.

Do Nagrody można zgłosić 1-3 haiku w języku polskim i/lub 1-3 haiku w języku angielskim, zarówno własnego autorstwa, jak i innych autorów polskiej narodowości, opublikowane po raz pierwszy w 2021 roku w jednym z tych dwóch języków drukiem lub w formie elektronicznej na stronach magazynów internetowych, nagrodzone lub wyróżnione w konkursach krajowych i zagranicznych, z wyłączeniem blogów autorskich i mediów społecznościowych.
Za rok publikacji haiku nagrodzonych lub wyróżnionych w konkursach uważa się rok oficjalnego podania do wiadomości wyników na stronach tych konkursów.

Zgłoszenie haiku do Nagrody odbywa się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego do dnia 30.09.2022 roku.

Zgłoszenie powinno zawierać:

a/ zgłaszane haiku w języku publikacji (polskim lub angielskim)
b/ imię i nazwisko autora
c/ miejsce publikacji (tytuł i nr ISBN; nazwę, numer i datę wydania czasopisma) i/lub źródło (link) do publikacji internetowej (w tym do wyników konkursów)
d/ nazwę i dane kontaktowe osoby lub instytucji zgłaszającej

Zgłaszający są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem Nagrody zamieszczonym na stronie internetowej PSH: Regulamin-nagrody-im-ewy-tomaszewskiej/. Nadesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją zapisów Regulaminu.

Spośród nadesłanych zgłoszeń, Kapituła Nagrody w składzie: Agnieszka Żuławska–Umeda (Przewodnicząca), Lidia Rozmus i Marta Chociłowska (Członkinie), Inesa Kruszka (Sekretarz Kapituły), wybierze maksymalnie 10 haiku nominowanych do nagrody, a następnie po 1 jednym haiku-laureacie.

Nagrodę w obu kategoriach stanowią: list gratulacyjny, statuetka i nagroda pieniężna w wysokości 5.000 złotych brutto. Fundatorką Nagrody jest Pani Anna Schröder.

więcej informacji można uzyskać  tutaj 

 

Kategorie: Nagrody