Ukazał się rozszerzony raport Stan czytelnictwa książek w Polsce

Przegląd

W listopadzie 2021 roku Biblioteka Narodowa przeprowadziła kolejne badanie czytelnictwa książek. Sondaż zrealizowano metodą CAPI (computer assisted personal interview) na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie Polaków w wieku co najmniej 15 lat, liczącej 1974 respondentów. Pomiar powtórzono w marcu 2022 roku na próbie 2009 osób. Celem przeprowadzenia dodatkowego sondażu, o innej porze roku niż dotychczas, była przede wszystkim weryfikacja hipotezy o sezonowości praktyk lekturowych, a więc próba odpowiedzi na pytanie o charakterze metodologicznym: czy i ewentualnie – w jaki sposób moment realizacji badania wpływa na uzyskiwane wyniki.

Raport prezentuje zatem więcej niż jedną edycję badania, przy czym ostatnia z nich – inaczej niż dotychczas – została zrealizowana nie jesienią (zwykle był przełom listopada i grudnia), lecz wiosną, w odstępie niespełna czterech miesięcy od poprzedniej.

Pełny raport Stan czytelnictwa książek w Polsce w drugim roku pandemii (2021–2022)

 

źródło Biblioteka Narodowa

Kategorie: Rynek Polski