Wydawnictwo POLITYKA podsumowała rok 2021

Wydawnictwo POLITYKA podsumowała rok 2021

Przegląd

Polityka – wydawca tygodnika „Polityka”, dwutygodnika „Forum” oraz miesięczników „Świat Nauki” i „Wiedza i Życie”, w ub.r. osiągnęła wzrost przychodów o 6,5 proc. do 39,37 mln zł i 2,77 mln zł zysku netto, z którego wypłaci 1,17 mln zł dywidendy i 836,5 tys. zł nagród dla pracowników.

Wpływy krajowe wydawnictwa Polityka zwiększyły się z 36,33 do 38,52 mln zł, a wpływy zagraniczne  – z 638,1 do 843,9 tys. zł. Przychody  ze sprzedaży własnych książek zmalały z 276,8 do 218,7 tys. zł, natomiast przychody zarówno ze sprzedaży podstawowej wzrosły z 34,43 do 36,9 mln zł, jak i ze sprzedaży określonej jako inna – z 2,05 do 2,23 mln zł.

Koszty operacyjne Polityki zwiększyły się tylko o 0,8 proc. – z 36,5 do 36,79 mln zł. Wydatki na usługi obce (m.in. druk wydawanych tytułów) zmalały z 14,36 do 14,03 mln zł, na wynagrodzenia – z 14,15 do 13,95 mln zł, a na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze – z 2,16 do 2,11 mln zł. Natomiast pozostałe koszty rodzajowe poszły wzrosły z 3,32 do 4,41 mln zł.

W czerwcu ub.r. Polityka uzyskała 1,5 mln zł od Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach tarczy finansowej. Spłata 738,7 tys. zł została umorzona, pozostałą kwotę firma zwróci w 24 miesięcznych ratach.

Wynik operacyjny firmy wzrósł z 951,4 tys. zł straty do 3,08 mln zł zysku, wynik brutto – z 651,2 tys. zł straty do 3,05 mln zł zysku, a wynik netto – z 679,7 tys. zł straty do 2,77 mln zł zysku.

 

 

źródło: www.wirtualnemedia.pl

Kategorie: Rynek Polski