Targi Książki Regionalnej Silesiana już wkrótce

W dniach 19-22 maja odbędzie się 11. edycja Targów Książki Regionalnej SILESIANA 2022

Cykliczna impreza w formie Targów Książki, połączonych ze spotkaniami autorskimi, konkursami i wystawami, organizowana przez Dolnośląską Bibliotekę Publiczną (DBP)  od 2010 roku.

Celem imprezy jest prezentacja szerokiemu gronu odbiorców dorobku wydawniczego Dolnego Śląska, szczególnie publikacji wydawanych przez małe, nieznane szerzej wydawnictwa. Książka regionalna prezentowana na targach „Silesiana – Dolnośląski Salon Wydawniczy” to z jednej strony książka dotycząca regionu, a z drugiej każda książka, bez względu na tematykę, która powstała w regionie – tzn. została wydana przez miejscowe wydawnictwo, bądź napisana przez miejscowego autora.

Publiczność zwiedzająca targi może zapoznać się z książkami, czasopismami oraz innymi materiałami dotyczącymi historii, kultury, gospodarki i atrakcji turystycznych Dolnego Śląska; zwiedzający mogą poznać twórczość miejscowych pisarzy i dziennikarzy. Targi i towarzyszące im imprezy mają wspierać aktywność intelektualną, kulturalną, hobbystyczną i turystyczną lokalnej społeczności, a także wspierać i promować działalność wydawniczą i literacką regionalnych wydawców i pisarzy.

profil  wydarzenia na Facebook TUTAJ

Kategorie: Wydarzenia