Treningi i ćwiczenia sztabowe z zespołami zarządzania kryzysowego

Przegląd

Książka przedstawia organizację i prowadzenie treningów i ćwiczeń sztabowych z Zespołami Zarządzania Kryzysowego. Treningi i ćwiczenia sztabowe umożliwiają ćwiczącym zdobywanie i doskonalenie umiejętności formułowania i rozwiązywania problemów, dokonywania analizy i syntezy nowych zjawisk, formułowanie planów działania, tworzenie oryginalnych rozwiązań oraz ich wartościowanie według różnych kryteriów. Przygotowują one ćwiczących do optymalnego reagowania w sytuacjach kryzysowych. Zapewnienie warunków przyswajania i doskonalenia przez ćwiczących umiejętności zarządzania kryzysowego, wymaga posiadania m.in. precyzyjnych procedur i wzorców przygotowania i prowadzenia dla nich treningów i ćwiczeń sztabowych, którym poświęcona jest ta książka. Publikacja skierowana jest do członków Zespołów Zarządzania Kryzysowego we wszystkich województwach, powiatach i miastach na prawach powiatu oraz gminach. Przeznaczona jest również dla nauczycieli akademickich i studentów na kierunkach bezpieczeństwo narodowe i bezpieczeństwo wewnętrzne.

Szczegółowe informacje: www.ksiegarnia.difin.pl

Kategorie: Edukacja
Tagi: Difin