Stan czytelnictwa książek w Polsce. Najnowsze badania

Stan czytelnictwa książek w Polsce. Najnowsze badania

Przegląd

Czytelnictwo w Polsce wróciło do poziomu sprzed pandemii. Niestety, odnotowany w 2020 roku niewielki wzrost czytelnictwa nie stał się początkiem trendu wzrostowego.

Tylko 38% respondentów przeczytało co najmniej jedną książę w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badani. 

Wynik ten nie zaskakuje, jeśli za referencyjny przyjąć rok 2019 – ostatni przed nadzwyczajnymi okolicznościami spowodowanymi pandemią COVID-19. Odnotowany w 2020 roku niewielki wzrost czytelnictwa nie stał się początkiem trendu wzrostowego. Ograniczenia pandemiczne, w tym edukacja szkolna dzieci w domu i praca zdalna, przyniosły w pierwszym roku pandemii nieco większe zainteresowanie czytaniem, a w drugim – zauważalne zmęczenie.

Najczęstszym źródłem czytanych książek są zakupy, przy czym w czasie pandemii wzrosło znaczenie sprzedaży online.

Zamknięcie bibliotek w wyniku przepisów ogólnokrajowych lub z powodu miejscowego wzrostu zakażeń w latach 2020–21 ograniczyło dostęp do książek osobom rzadziej kupującym i mogło wpłynąć na niższy poziom czytelnictwa – spadek czytelnictwa jest podobny do zmniejszenia wypożyczeń z 18% do 13%, co dowodzi, jak ważną rolę pełnią biblioteki publiczne w utrzymaniu poziomu czytelnictwa.

Źródła czytanych książek w latach 2019–2022

Wstępny raport o stanie czytelnictwa.

 

 

 

 

 

 

 

za Biblioteka Narodowa

 

 

 

Kategorie: HOT, Rynek Polski