Rozmowa wokół książki Ewy Kopczyńskiej „Jedzenie i inne rzeczy. Antropologia zmiany w systemach żywnościowych”

Przegląd

01.03.2022 (wtorek) godz. 18:00 (transmisja on-line na kanale Youtube i profilu FB Wydawnictwa UJ)
Kawiarnia Literacka, ul. Krakowska 41, 31-066 Kraków

O jedzeniu możemy porozmawiać z każdym, bo przecież wszyscy mamy swoje ulubione potrawy, sprawdzone restauracje i przetestowane diety. Rozmowa o jedzeniu może być początkiem przyjaźni, sposób przygotowywania posiłków tematem filmu, a nawyki żywieniowe przedmiotem badań. Na jedzenie można również spojrzeć przez socjologiczne okulary i poszukać odpowiedzi na pytania, jak wyglądają systemy żywnościowe, co o społeczeństwach mówią trendy w jedzeniu i jak decyzje zakupowe aktorów społecznych wpływają na funkcjonowanie całego systemu.

O społecznym aspekcie jedzenia porozmawiamy już 01.03.2022 z dr Ewą Kopczyńską, autorką książki „Jedzenie i inne rzeczy”, prof. Katarzyną Jasikowską oraz Angeliką Knop.

Spotkanie odbędzie się w Kawiarni Literackiej przy ul. Krakowskiej 41 i będzie transmitowane w mediach społecznościowych Wydawnictwa UJ

dr Ewa Kopczyńska – socjolożka w Zakładzie Antropologii Społecznej Instytutu Socjologii UJ. Zajmuje się socjologią jedzenia: kulturą jedzenia i wzorcami żywieniowymi oraz związanymi z nimi praktykami społecznymi i formami zrzeszania się. Aktualnie bada alternatywne sieci żywieniowe, funkcjonujące na przecięciu tradycji i innowacji społecznych, a także obawy żywieniowe i strategie unikania zagrożeń żywnościowych. Absolwentka kilku staży naukowych: Visiting Scholar w Minda de Gunzburg Centre for European Studies, Uniwersytet Harvarda, SIFO – National Institute of Consumer Studies w Oslo, Department of Food and Resource Economics (IFRO), Uniwersytet w Kopenhadze. Aktywna członkini Laboratorium Praktyk Społecznych w IS oraz interdyscyplinarnego zrzeszenia Jedzenie Sieć Badawcza.

Dr hab. Katarzyna Jasikowska, prof. UJ – socjolożka zajmująca się edukacją globalną ze szczególnym uwzględnienie problemów związanych z Antropocenem, takimi jak antropogeniczne zmiany klimatu. W 2018 opublikowała książkę „ Zmieniając świat! Edukacja globalna miedzy zyskiem a zbawieniem” wydaną nakładem Oficyny Wydawniczej Impuls. Członkini Rady Klimatycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego na kadencję 2020–2024.

Angelika Knop- absolwentka socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, która swoje zainteresowania naukowe koncentrowała wokół socjologii jedzenia. Od 2017 zaangażowana w działalność Banku Żywności w Krakowie, gdzie zajmuję się głównie działaniami edukacyjnymi oraz promocyjnymi. Na co dzień realizuje projekty mające na celu promocję misji Banku Żywności, tj. ratowanie żywności przed zmarnowaniem oraz wspieranie żywnością potrzebujących. Twórczyni kampanii zachęcających do szanowania żywności i ograniczenia jej marnowania. Jak wspomina, misją jej pracy jest uświadomienie wagi problemu marnowania żywności oraz pokazywanie, iż zmiana nawyków związanych z szanowaniem żywności może być prosta i korzystna.
Prywatnie miłośniczka kuchni włoskiej oraz podróży.

O książce:

Jedzenie i inne rzeczy to poszerzenie socjologicznej perspektywy patrzenia na jedzenie oraz systemy żywnościowe. Ewa Kopczyńska ujawnia aktorów, którzy uczestniczą w praktykach konsumpcyjnych i tym samym determinują naszą jedzeniową codzienność. Wskazuje granice, wyzwania i potencjał zmiany społecznej dokonującej się w sferze jedzeniowych stylów życia. Wyjaśnia, na czym polega polityczny charakter zrzeszeń, które nieustannie zawiązują i reorganizują się wokół jedzenia. Książka nie daje odpowiedzi na pytanie, dokąd zmierza system żywnościowy. Proponuje natomiast narzędzia do namysłu i działania na rzecz pożądanych scenariuszy zmiany.

Przedstawione studia przypadku to naprawdę solidna teoria aktora-sieci (Actor-Network Theory – ANT). Autorka umiejętnie i zarazem krytycznie posługuje się narzędziami tej koncepcji. Konsekwentnie pozostaje na gruncie ontologii ANT. Wiąże ze sobą sferę mikro i makro, śledzi translacje, pokazuje, jak działają aktorzy. Jednocześnie trzyma się blisko danych, więc nie jest to ANT spekulatywna, ale ugruntowana. Wreszcie nie ucieka od polityczności trzech badanych kolektywów. Jedzenie jest tu polityką uprawianą innymi środkami.

Z recenzji wydawniczej dr. hab. Łukasza Afeltowicza, prof. AGH

 

Kategorie: Unassigned, Wydarzenia