Stora Enso inwestuje 23 mln euro w produkcję papierów opakowaniowych w zakładach Varkaus

Stora Enso inwestuje 23 mln euro w produkcję papierów opakowaniowych w zakładach Varkaus

Przegląd

Stora Enso przeznaczy 23 mln euro na zwiększenie elastyczności i potencjału zakładów w Varkaus (Finlandia), wytwarzających papiery do produkcji tektury falistej. Inwestycja pozwoli jednocześnie w większym niż dotychczas stopniu wykorzystywać przez tę fabrykę włókna pochodzące z recyklingu. Koncern poinformował, że prace przygotowawcze do wdrożenia projektu rozpoczęły się w grudniu ub.r. Zakończenie inwestycji zaplanowano na koniec 2022 r.

Jak podkreśla Stora Enso, w wyniku rozbudowy zakładów Varkaus ich moce produkcyjne w zakresie wytwarzanych papierów wzrosną o ok. 10%. Zwiększona zostanie też elastyczność fabryki pod względem rodzaju produkowanego tu asortymentu, do którego produkcji wykorzystywane są zarówno włókna drzewne pierwotne, jak też pochodzące z recyklingu. Dzięki planowanej inwestycji udział tych drugich ma wzrosnąć.

Zakłady w Varkaus produkują niebieloną celulozę na bazie miękkiego drewna oraz wysokiej jakości brązowe i białe papiery wierzchnie, przeznaczone do wytwarzania tektury falistej (m.in. typu kraftliner). Poza wspomnianą celulozą, papiernia –jako podstawowy surowiec – wykorzystuje obecnie ok. 1/3 wszystkich kartonów odzyskiwanych na obszarze Finlandii. Inwestycja ma zwiększyć udział włókien z recyklingu w procesie produkcyjnym.

Zakłady w Varkaus wchodzą w skład jednostki biznesowej Stora Enso Packaging Materials, która posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie właściwego stosowania włókien drzewnych – począwszy od fazy projektu opakowania, poprzez produkcję, na recyklingu skończywszy. Stymulowanie i tworzenie nowych możliwości w obszarze odzyskiwania produktów opakowaniowych wykonanych z papieru i kartonu to jeden z kluczowych celów polityki środowiskowej Stora Enso. Firma zapewnia, że inwestycje zmierzające do zwiększenia potencjału w obszarze recyklingu to sposób na realizację tego celu. Zgodnie z ogłoszonymi niedawno założeniami środowiskowymi skandynawskiego koncernu, do 2050 zamierza on oferować wyłącznie produkty i rozwiązania w 100% odnawialne. Tym samym firma chce spełniać założenia leżące u podstaw gospodarki o obiegu zamkniętym i osiągnąć neutralność względem emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

„Inwestycja ta zwiększy nasz potencjał w zakresie wykorzystania włókien z odzysku i – tym samym – również ich procentowy udział w naszym portfolio. Co więcej, poprawimy elastyczność oraz wydajność całego procesu wytwórczego realizowanego w Varkaus dzięki technicznym modyfikacjom maszyny do wytwarzania tektury oraz urządzeń do suszenia pracujących w celulozowni. Poprzez zwiększenie elastyczności rozumiemy też szerszy zakres gatunków podłoży oferowanych klientom. W efekcie wzrośnie potencjał wytwórczy całej fabryki” – mówi Jarkko Tehomaa, dyrektor zakładów w Varkaus odpowiedzialny za część produkcji związaną z tekturą opakowaniową.

Stora Enso poinformowała o niezwłocznym rozpoczęciu prac przygotowawczych do wdrożenia projektu, w tym oceny jego wpływu na środowisko naturalne i zaktualizowaniu koniecznych pozwoleń środowiskowych. Cały proces rozbudowy będzie realizowany podczas bieżącej pracy zakładów, zaś finalną jego część zaplanowano na jesień br., gdy w fabryce odbywać się będę doroczne prace konserwacyjne.
Obecnie w zakładach Varkaus pracuje ok. 400 osób. Ich roczne moce produkcyjne w zakresie tektury opakowaniowej wynoszą 450 tys. ton. Wytwarzane są tu również: celuloza, tarcica oraz elementy drewniane, wykorzystywane w branży budowlanej.

Jak dodaje Stora Enso, w Finlandii zużyte opakowania na napoje (UBC), wykonane ze specjalnego kartonu dedykowanego przechowywaniu płynów, są poddawane recyklingowi w tych samych strumieniach przemysłowych, do których trafiają konwencjonalne opakowania zbiorcze (OCC) wykonane z tektury falistej. Varkaus to nowoczesna fabryka, w której ten proces jest również realizowany. W niektórych krajach strumienie te funkcjonują osobno, stąd inwestycje podejmowane w nich przez Stora Enso. W ostatnim czasie, wspólnie z Tetra Pak, firma zainwestowała w uruchomienie linii typu UBC w należących do niej zakładach w Ostrołęce. Będą tu trafiały zużyte opakowania kartonowe na napoje, odzyskiwane z rynku polskiego oraz krajów sąsiednich.

pai.info.pl

Kategorie: Poligrafia
Tagi: Stora Enso