Ruszyła XIII edycja programu grantowego Patriotyzm Jutra

Muzeum Historii Polski ogłosiło nabór wniosków  do XIII edycji ogólnopolskiego programu grantowego „Patriotyzm jutra” 2021.

“Patriotyzm Jutra” to ogólnopolski Program grantowy, który służy odkrywaniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski oraz wspiera inicjatywy angażujące społeczności w działania poświęcone pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa i kultury. W ramach Programu o dotację na realizację projektów z zakresu edukacji historycznej mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury z całej Polski, w szczególności: stowarzyszenia, fundacje, muzea regionalne, domy i lokalne centra kultury, biblioteki.

Program “Patriotyzm Jutra” realizowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Muzeum Historii Polski jest jego operatorem od 2009 r. Na przestrzeni ostatnich lat rozdysponowano 24 mln zł i dofinansowano ponad 1100 projektów.

Zaktualizowany regulamin konkursu znacznie różni się od regulaminu z lat poprzednich. Dlatego organizatorzy proszą o dokładne zapoznanie się zarówno z aktualnym regulaminem, jak i dodatkowymi materiałami, które ułatwią wnioskodawcom przygotowanie aplikacji.

Tegoroczny nabór wniosków odbywa się poprzez system https://formularze.patriotyzmjutra.pl/ i  zakończy się 3 marca 2021 roku o godzinie 23:59.

 

więcej szczegółowych informacji TUTAJ

Kategorie: Instytucje