Pierwsza edycja konkursu literackiego Polskiej Fundacji Fantastyki Naukowej

Trwa nabór do pierwszej edycji ogólnopolskiego konkursu literackiego dla debiutujących autorów tworzących w gatunku science fiction. Zwycięskie opowiadania zostaną opublikowane drukiem w antologii Polskiej Fundacji Fantastyki Naukowej, inaugurującej coroczną serię wydawniczą. Konkurs jest zorganizowany i nadzorowany przez Wydawnictwo IX przy współudziale Polskiej Fundacji Fantastyki Naukowej.

Każdy autor, który ukończył 16 lat i nie wydał jeszcze żadnej książki, lub wydał co najwyżej jedną książkę drogą self-publishingu, może nadesłać jeden nigdzie dotąd niepublikowany utwór prozatorski o objętości 15.000 – 50.000 znaków ze spacjami na adres mailowy konkurs@pffn.org.pl. Utwór musi być utrzymany w konwencji fantastyki naukowej.

Prace nadsyłać można w terminie do 31.08.2020 r.

Jurorzy ocenią prace do dnia 15.01.2021 r.  Wyniki końcowe podane zostaną na stronie www.pffn.org.pl

Najlepsze utwory wyłonione w konkursie (od jednego do pięciu najwyżej ocenionych przez Jury) zostaną opublikowane w antologii Fundacji, wydanej przez Organizatora. Ich autorzy, oprócz pamiątkowego dyplomu oraz egzemplarza zbioru, otrzymają nagrody książkowe, ufundowane przez Wydawnictwo IX, Wydawnictwo Powergraph oraz Dom Wydawniczy Rebis.

 

Szczegóły dotyczących konkursu:  https://pffn.org.pl/

Kategorie: Nagrody