Wydawnictwo Fronda podsumowało rok 2019

Wydawnictwo Fronda podsumowało rok 2019

Przegląd

W roku 2019, 98 % przychodów Wydawnictwa Fronda pochodziło, ze sprzedaży książek i czasopism. Oficyna wydała 41 nowych tytułów książkowych oraz cztery numery kwartalnika „Fronda Lux”.

Koszty operacyjne Wydawnictwa Fronda w ub.r. wzrosły o 6,3% i wyniosły 4,29 mln zł. Wartość sprzedanych przez firmę towarów i materiałów zwiększyła się z 2,18 do 2,35 mln zł, wydatki na usługi obce – z 986,9 tys. zł do 1,02 mln zł, na wynagrodzenia – z 521,3 do 550 tys. zł, a pozostałe koszty rodzajowe – z 87 do 137,9 tys. zł. Oficyna odnotowała spadek wyniku sprzedażowego z 413,4 tys. zł zysku do 183,5 tys. zł straty. Pozostałe wskaźniki rentowności Wydawnictwa Fronda były dodatnie, przede wszystkim dzięki środkom z dotacji (264,7 tys. zł w ub.r., 242,4 tys. zł rok wcześniej) oraz spadkowi pozostałych kosztów operacyjnych (ze 100,7 do 30,9 tys. zł). Zysk operacyjny firmy zmalał z 596,8 do 80,6 tys. zł, a zysk netto – z 524,4 do 82,3 tys. zł. Cały zeszłoroczny zysk zostanie wypłacony wspólnikom Wydawnictwa Fronda do końca czerwca w formie dywidendy.

 

więcej: tutaj

 

 

 

źródło wirtualnemedia.pl

Kategorie: Rynek Polski
Tagi: Fronda