Szkolenie dotyczące obszaru grantowego Tłumaczenia literackie

Szkolenie dotyczące obszaru grantowego Tłumaczenia literackie

Przegląd

Creative Europe Desk Polska zaprasza przedstawicieli wydawnictw do udziału w szkoleniu dotyczącym możliwości zdobycia dofinansowania na przekłady fikcji literackiej dzięki wsparciu programu Kreatywna Europa

Spotkanie informacyjne z elementami wykładu adresowane jest do przedstawicieli wydawnictw planujących złożyć aplikację w ramach obszaru grantowego Tłumaczenia literackie. Spotkanie dotyczyć będzie poniższych zagadnień:

  • cele i priorytety obszaru Tłumaczenia literackie,
  • zasady formalne konkursu,
  • kryteria jakościowe oceny projektów,
  • procedura składania wniosku.

Część wykładową poprowadzi pan Marcin Skrabka – prawnik, twórca i właściciel goodbooks.pl, niezależny analityk i konsultant rynku wydawniczego i edukacyjnego, członek stowarzyszenia EURead, wieloletni wydawca literatury prawniczej oraz pięknej, twórca szkoleń i warsztatów dedykowanych kadrom bibliotek, wydawnictw, księgarni i instytucji kultury. Podzieli się wiedzą i praktyką w zakresie strategii przygotowania i realizacji wartościowego projektu przekładów literackich.

Dla osób zainteresowanych złożeniem wniosku przewidziano czas na konsultacje indywidualne, podczas których pracownicy Creative Europe Desk Polska pomogą potencjalnym wnioskodawcom w prawidłowym sprecyzowaniu zakresu projektu oraz wyjaśnią ewentualne wątpliwości.

Spotkanie informacyjne odbędzie się 12 marca 2020 w Spółdzielni Ogniwo przy ulicy Paulińskiej 28/LU (I piętro) w Krakowie.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, obowiązują zapisy poprzez FORMULARZ REJESTRACYJNY.

Zapisy trwają do 10 marca 2020 r. do godz. 12.00.

PLANOWANY PROGRAM SPOTKANIA

9.30–10.00 Rejestracja i powitalna kawa
10.00–11.30 Program Kreatywna Europa i obszar grantowy Tłumaczenia literackie: możliwości, cele, zasady, procedura składania wniosków
11.30-12.00 Przerwa kawowa
12.00–13.00 Wykład „Wydawca & Bibliotekarz – siła sojuszu. Innowacyjne formy współpracy z biblioteką przy promocji i sprzedaży książek”
13.00-13.30 Przerwa lunchowa
13.30-14.45 Wykład „Nowoczesna promocja i dystrybucja wydawnicza. Budowanie prostego systemu informacji online o produktach. Sprzedaż książek na innych niż polski rynkach – budowanie partnerstw”
14.45–15.00 Ostatnie pytania i odpowiedzi

 

 

 

Kategorie: Instytucje