Wyniki Stora Enso za 4. kwartał 2019: rekordowy poziom przepływów gotówkowych

Wyniki Stora Enso za 4. kwartał 2019: rekordowy poziom przepływów gotówkowych

Przegląd

Firma Stora Enso podała wyniki finansowe za 4. kwartał 2019 r. oraz za cały ubiegły rok. W ostatnich trzech miesiącach minionego roku skandynawski koncern odnotował rekordowy poziom przepływów gotówkowych z działalności operacyjnej, które zamknęły się kwotą 721 mln euro (ponad dwukrotny wzrost w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r.). Wskaźnik ten uległ poprawie także w ujęciu całorocznym i wyniósł 1,98 mld euro, pomimo – jak podkreśla kierownictwo Stora Enso – wielu wyzwań, z jakimi musiała zmierzyć się spółka. Prognozy na lata 2020-2021 zakładają dalsze, aktywne zarządzanie polityką kosztową w ramach wdrożonego programu ochrony zyskowności. Firma spodziewa się też dalszych trudności rynkowych, związanych m.in. z niepewnością geopolityczną w skali świata.

4. kwartał 2019: wiele wyzwań, rekordowe przepływy gotówkowe
„Ostatnie trzy miesiące minionego roku były dla nas dużym wyzwaniem, głównie z uwagi na trudne warunki rynkowe, zwłaszcza w kontekście znacząco niższych cen celulozy – komentuje Annica Bresky, CEO firmy Stora Enso w specjalnym komunikacie, skierowanym do inwestorów i akcjonariuszy. – W związku z tym koncentrowaliśmy się w nim na działaniach, na które mamy bezpośredni wpływ: redukcji kosztów, zarządzaniu przepływami gotówkowymi oraz sterowaniem relacją wartości dostarczanych produktów do ich wolumenu. Jesteśmy usatysfakcjonowani efektami realizowanego programu ochrony zyskowności. Ubiegły rok przyniósł dzięki niemu oszczędności rzędu 150 mln euro, czyli więcej niż pierwotnie zakładaliśmy. Będziemy nadal aktywnie działać w obszarach, które jesteśmy w stanie kontrolować, tak by odpowiednio przygotować spółkę na bardziej zyskowną przyszłość, gdy powróci koniunktura rynkowa”.
Stora Enso zrealizowała w 4. kwartale 2019 r. przychody ze sprzedaży w wysokości 2,411 mld euro (przy 2,657 mld przed rokiem). Zysk operacyjny EBIT zamknął się kwotą 112 mln euro, zaś marża zysku EBIT wyniosła 4,6%. Zysk IFRS całej grupy osiągnął poziom 680 mln euro, co stanowi znaczącą poprawę w porównaniu z analogicznym okresem roku 2018 (356 mln euro). Przepływy gotówkowe, na co firma zwraca szczególną uwagę, wyniosły 721 mln euro, rosnąc – w ujęciu rok do roku – o ponad 120%.
„Niższe ceny, którymi cechował się ostatni kwartał 2019 r., znalazły swoje odbicie w przychodach ze sprzedaży i zysku operacyjnym EBIT w tym okresie – kontynuuje Annica Bresky. – Jakkolwiek ten ostatni został częściowo zneutralizowany przez redukcję kosztów osiągniętą dzięki założeniom realizowanym w ramach programu ochrony zyskowności. Jestem szczególnie usatysfakcjonowana rekordowymi przepływami gotówkowymi – to efekt właściwego zarządzania kapitałem obrotowym oraz sprzedaży udziałów w Bergvik Skog”.
W całym roku 2019 firma osiągnęła sprzedaż w wysokości 10,055 mld euro i zysk operacyjny EBIT rzędu 953 mln euro. Także w ujęciu całorocznym wartość przepływów gotówkowych była rekordowa i wyniosła 1,98 mld euro (przy 1,365 mld euro przed rokiem). Z uwzględnieniem kapitału inwestycyjnego, parametr ten wyniósł 1,386 mld euro (811 mln euro w 2018 r.).

Ciąg dalszy procesu transformacji: ekologia wśród priorytetów
Annica Bresky podkreśla, że projekty związane z przekształcaniem Stora Enso w firmę w pełni bazującą na surowcach odnawialnych, realizowane są zgodnie z planem. W tym kontekście wymienia m.in. zmiany w zakładach Oulu, gdzie z końcem 2020 roku ruszy produkcja tektury typu kraft. Jak podkreśla CEO firmy, Stora Enso kontynuuje również działania związane z wprowadzaniem do oferty innowacyjnych, proekologicznych rozwiązań, stanowiących alternatywę dla tworzyw sztucznych (bazujących na surowcach kopalnych): „Zainwestowaliśmy w budowę pilotażowej fabryki bioplastiku, m.in. z myślą o zastosowaniach takich jak powłoki barierowe wykorzystywane w przezroczystych opakowaniach. Wraz z fińskim start-upem – firmą Sulapac – wprowadziliśmy na rynek proekologiczne słomki do picia, które są biodegradowalne i w pełni odnawialne. To jeden z elementów naszej walki z globalnym ociepleniem”.
Ten aspekt działalności Stora Enso jest również widoczny w projektach realizowanych przez dział Wood Products. „Polityka zrównoważonego rozwoju to jeden z naszych priorytetów, więc podejmujemy kolejne kroki mające na celu promowanie konstrukcji wykonanych z drewna – podkreśla Annica Bresky. – Stworzyliśmy w tym celu nowy koncept, który ma ułatwić pracę architektom, inżynierom i deweloperom działającym na rynku biurowców, chcącym bazować na tym surowcu budowlanym. Jesteśmy aktywnie zaangażowani w nowe projekty konstrukcyjne, wykorzystujące drewno. Są one realizowane w Austrii, Belgii, Francji, Holandii oraz Szwajcarii. Według naszych szacunków zastosowanie drewna redukuje czas budowy biurowca nawet o 70%, wymaga o 80% mniej dostaw realizowanych przez samochody ciężarowe oraz – co równie ważne – redukuje ilość dwutlenku węgla emitowanego podczas budowy nawet o 75%”.
Wśród nowych inicjatyw podjętych przez firmę Annica Bresky wymienia również tworzenie rozwiązań cyfrowych, mających usprawnić działalnośc sieci sprzedaży detalicznej: „W tym celu nawiązaliśmy globalną, strategiczną współpracę z firmą Atos. Wspólnie wprowadzimy na rynek nowe, zautomatyzowane technologie (wykorzystujące fale radiowe – RFID) i usługi dedykowane temu segmentowi rynkowemu. Mam tu na myśli tworzenie e-kiosków, umożliwiających dokonywanie samodzielnych, bezobsługowych zakupów”.

Leśnictwo pod szczególnym nadzorem
Annica Bresky wskazuje też na rosnącą świadomość społeczeństwa względem całej gospodarki o obiegu zamkniętym. „Tworzymy w związku z tym nową organizację, która ma wzmocnić nasze działania ukierunkowane na innowacyjność i proekologiczność. Już pod koniec ub.r. zmodyfikowaliśmy struktury naszych działów opakowaniowych. W roku 2020 zaczyna funkcjonować zupełnie nowa jednostka biznesowa – Forest, której zadaniem jest poprawa naszych działań związanych z szeroko rozumianą gospodarką leśną. Dla większej przejrzystości będzie ona oddzielnie uwzględniania w kwartalnych wynikach finansowych”.
W kontekście działań w przemyśle leśnym, zwłaszcza realizowanych w krajach skandynawskich, Annica Bresky wskazuje na jeszcze jeden aspekt – przewidywalność sytuacji rynkowej. „Staje się ona problematyczna, gdy mamy do czynienia ze strajkami, jak w okresie noworocznym. Tym bardziej, że dla krajów tego regionu jest szczególnie ważnym, by zabezpieczyć swoją konkurencyjność eksportową i zapewnić odpowiednie wyposażenie do skutecznej walki na światowych rynkach zbytu”.

Prognozy na 1. kwartał i na cały rok 2020
Kierownictwo Stora Enso przewiduje, że na działalność firmy w br. znacząco będą wpływać zróżnicowane – w skali globalnej – warunki handlowe spowodowane niepewnością geopolityczną w różnych regionach świata. Koncern zakłada dalszy spadek zapotrzebowania na papiery graficzne ze strony rynku europejskiego; w przypadku produktów dostarczanych przez pozostałe działy sytuacja pozostanie zróżnicowana.
W latach 2020-2021 Stora Enso zamierza nadal kontynuować aktywną politykę zarządzania kosztami, w ramach programu ochrony zyskowności. Celem na rok 2021 jest osiągnięcie redukcji kosztów stałych i zmiennych o 275 mln euro.
W 1. kwartale br. firma spodziewa się zysku operacyjnego EBIT z zakresu 90-200 mln euro. Stora Enso przeprowadzi w nim sezonowe prace konserwacyjne w zakładach w Ostrołęce (gdzie zostanie czasowo zatrzymana maszyna PM5).
„Patrząc wstecz na pierwsze dwa miesiące mojej pracy w roli CEO, jestem dumna i podekscytowana faktem pracy z niezwykle utalentowanym zespołem, jaki tworzą pracownicy Stora Enso z całego świata. Jesteśmy tu po to, by nadal realizować wzrosty i zyski, a zarazem wdrażać kolejne kroki polityki zrównoważonego wzrostu, wraz z naszymi klientami, partnerami i inwestorami. I pamiętajmy: lasy to nasza przyszłość!” – podsumowuje Annica Bresky.


 

(PAI)

 

Kategorie: Poligrafia
Tagi: Stora Enso