„Wolność religijna w Polsce”

Przegląd

„Wolność religijna w Polsce” – taki tytuł nosi unikalny raport zawierający przegląd dostępnych danych administracyjnych, danych statystyki publicznej oraz wyników badań społecznych dotyczących wolności religijnej w naszym kraju, na prezentację którego zapraszają: Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie, Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC im. ks. Witolda Zdaniewicza, Fundacja Obserwatorium Społeczne oraz Katolicka Agencja Informacyjna.

Prezentacja opracowania odbędzie się 15 listopada (piątek) o godz. 12.00 w Centrum Medialnym KAI (Warszawa, Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 9, I piętro)

W raporcie, którego celem jest wstępna analiza dostępnych danych dotyczących wolności religijnej w Polsce, znajdziemy przegląd dostępnych danych administracyjnych, danych statystyki publicznej oraz wyników badań społecznych dotyczących wolności religijnej.  Zasadniczą perspektywę teoretyczną, jaką przyjęto w opracowaniu jest rozdzielenie wolności religijnej w aspekcie odniesienia do religijności oraz do religii jako elementu tożsamości etnicznej.

Polska posiada wyjątkowe historyczne doświadczenie wolności religijnej. Ponadto religijność, a przede wszystkim katolicyzm, bardzo mocno ukształtował drogę do wolności polskiego społeczeństwa. Dlatego wolność religijna w Polsce stanowi szczególne dziedzictwo naszego kraju i przesłanie również dla innych krajów i społeczeństw. W tym kontekście tym bardziej wyjątkowym jest raport zatytułowany „Wolność religijna w Polsce”.

.W spotkaniu udział wezmą: ks. dr Wojciech Sadłoń SAC, Dyrektor Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego; ks. dr hab. Grzegorz Sokołowski, Prezes Fundacji Obserwatorium Społeczne; dr hab. Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz ks. dr Mariusz Boguszewski z Sekcji Polskiej Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Wydarzenie poprowadzi Marcin Przeciszewski, Prezes KAI.

 

Zgłoszenia zawierające imię, nazwisko oraz nazwę redakcji, prosimy przesyłać na adres: centrummedialne@ekai.pl w terminie do 15 listopada (piątek) do godz. 10.00.

 

za e-kai.pl

Kategorie: Wydarzenia