W cieniu gilotyny. Studia o narracjach z czasów Rewolucji francuskiej (1789–1800)

Przegląd

Regina Bochenek-Franczakowa
W cieniu gilotyny
Studia o narracjach z czasów Rewolucji francuskiej (1789–1800)

ISBN: 978-83-233-4716-3
Liczba stron: 252
Format: 15×23,5 cm
Data publikacji: 22.11.2019
Język publikacji: polski

Mamy do czynienia ze studium, które na tle istniejących w tym zakresie opracowań wyróżnia się rozmachem, bogactwem poruszanej problematyki i oryginalnym ujęciem metodologicznym. Istnieje wprawdzie dzieło równie ambitne i wieloaspektowe zatytułowane Raconter la Révolution (Opowiadać o rewolucji), ale jego autorką jest… ta sama Regina Bochenek-Franczakowa, należąca dziś niewątpliwie do ścisłej czołówki polskich romanistów, niekwestionowany autorytet w dziedzinie badań nad literaturą francuską XVIII i XIX wieku.

Książka W cieniu gilotyny. Studia o narracjach z czasów rewolucji francuskiej (1789–1800) nie jest bynajmniej zwykłym przekładem francuskojęzycznej publikacji autorki; otrzymujemy ujęcie nowe, poszerzone, oparte w większości wypadków na własnych tłumaczeniach tekstów. Polskojęzyczny czytelnik uzyskuje tym samym dostęp do pracy o wielkich wartościach poznawczych, ukazującej francuską literaturę narracyjną o tematyce rewolucyjnej w znacznie pełniejszym niż dotychczas świetle, omawiającej  zagadnienie w sposób gruntowny.
Z recenzji prof. dr. hab. Wiesława Malinowskiego

Regina Bochenek-Franczakowa – romanistka, literaturoznawczyni, profesor zwyczajny w Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest autorką licznych publikacji poświęconych francuskiej powieści oświecenia (Le Personnage dans le roman par lettres (1760–1782), Abrys,  Kraków 1996) oraz czasów rewolucji francuskiej (Raconter la Révolution, Peeters, Louvain 2011), a także specjalistką w zakresie badań nad twórczością George Sand (Présences de George Sand en Pologne, Peter Lang, Frankfurt am Main 2017).

 

www.wuj.pl