Rozpoczęto nabór zgłoszeń do 11 edycji Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki

Kandydatury do Nagrody może zgłaszać każdy, także autorzy, tłumacze czy czytelnicy.

Zgłoszenie wraz z 6 egzemplarzami książki (wymóg dotyczący zgłoszeń nadsyłanych przez wydawców), która jest reportażem literackim (tylko pierwsze wydania autorów żyjących, zarówno reportażu, jak i przekładu), opublikowanej w 2019 roku w Polsce i po polsku należy przesłać na adres:

Biuro Kultury m.st. Warszawy
pl. Bankowy 2 (piętro 23)
00-095 Warszawa

koniecznie z dopiskiem: Nagroda Kapuścińskiego

Zgłoszenie powinno zawierać:
– imię i nazwisko autora,
– tytuł i datę publikacji pierwszego wydania reportażu,
– imię i nazwisko osoby lub nazwa instytucji zgłaszającej, adres i dane kontaktowe (w tym numer telefonu i e-mail).

Termin nadsyłania zgłoszeń: 15. stycznia 2020 r. włącznie (decyduje data stempla pocztowego).

Nagroda jest przyznawana w dwóch kategoriach: za reportaż roku i za najlepszy przekład reportażu.
Szczegóły dotyczące konkursu znaleźć można w Regulaminie Nagrody .

 

za: www.kulturalna.warszawa.pl

Kategorie: Nagrody