Katolik, za którego modli się Cerkiew

Przegląd

Edycja Świętego Pawła dzięki książce „Święty doktor. Opowieść o Friedrichu Haassie” przywraca powszechnej pamięci postać katolickiego lekarza, którego w chwili śmierci prawosławni okrzyknęli świętym, a pamięć o nim trwa w Rosji po dzień dzisiejszy.

Pochodzący z Nadrenii Friedrich Haass, nazywany w Rosji Fiodorem Piotrowiczem, to postać, którą warto poznać szerzej. Jako wnuk lekarza i syn aptekarza, kontynuował rodzinne tradycje, studiując medycynę, filozofię oraz matematykę na uniwersytetach w Kolonii, Jenie, Getyndze i Wiedniu. Na początku główną specjalnością młodego doktora była okulistyka. Ten fakt zaważył na jego życiu. W 1806 r. książę Riepnin, u którego Hass przeprowadził udaną operację okulistyczną, ściągnął go do Rosji. Doktor szybko zdobył uznanie u ówczesnych rosyjskich elit. Błyskawicznie dorobił się też ogromnego bogactwa.
Jednak to mu nie wystarczało. Kierując się życiowym mottem: „Śpieszcie się czynić dobro”, z niezwykłym poświęceniem pomagał chorym, bezdomnym i więźniom, a cały majątek rozdał potrzebującym (dość dodać, że został pochowany na koszt państwa). Do końca swoich dni walczył z biurokracją, bezdusznością urzędników i brakiem współczucia wśród elit. To dzięki niemu zniesiono pręt, do którego byli przykuci więźniowie, i wprowadzono nowe, lżejsze kajdany dla skazańców zsyłanych na Syberię. Dziś za tego katolika modli się prawosławna Cerkiew, a w Kościele katolickim trwa proces beatyfikacyjny.
Autor powieści, Aleksander Nieżny (ur. 1940), to dziennikarz, autor ponad trzydziestu książek z dziedziny prozy dokumentalnej i beletrystyki. Dzięki mistrzowsko prowadzonej przez niego fabule książkę o przyjacielu nędzarzy czyta się z zapartym tchem. Serdecznie polecamy, bo warto!

Kategorie: Literatura