DIC Corporation przejmuje dział produkcji pigmentów od firmy BASF

DIC Corporation przejmuje dział produkcji pigmentów od firmy BASF

Przegląd

DIC Corporation (spółka macierzysta Sun Chemical) podpisała wiążące porozumienie o przejęciu od firmy BASF jej globalnego biznesu, związanego z produkcją pigmentów (funkcjonującego pod nazwą BASF Colors & Effects – BCE). Transakcja ta rozszerzy portfolio DIC jako światowego producenta pigmentów, znajdujących zastosowanie m.in. przy wytwarzaniu monitorów elektronicznych, kosmetyków, powłok, tworzyw sztucznych, farb oraz przy aplikacjach specjalnych. Ma przyczynić się również do umocnienia pozycji DIC w kontekście stale rozbudowywanej i różnorodnej oferty koncernu, uwzględniającej wszechstronne rozwiązania dla różnych rynków zbytu.

„Przejęcie BCE oznacza połączenie uzupełniających się wzajemnie zasobów oraz bogatych doświadczeń dwóch globalnych liderów pod względem innowacyjności, obsługi produktowej, zgodności z obowiązującymi przepisami, wsparcia dla realizowanych aplikacji oraz technik wytwórczych – mówi Kaoru Ino, CEO i prezes DIC. – Wytyczyliśmy dla naszej organizacji klarowną ścieżkę wzrostu w postaci zwiększenia naszej sprzedaży do poziomu ok. 8 mld euro przed rokiem 2025. W tym kontekście przejęcie portfolio pigmentowego BASF stanowi ważny, strategiczny krok ku jeszcze szybszej jego realizacji. Transakcja ta pozwoli rozszerzyć ofertę DIC jako jednego ze światowych liderów w dziedzinie pigmentów oraz dostarczać naszym klientom jeszcze bardziej wszechstronne rozwiązania”.
„Osiągnęliśmy nasz cel, jakim było znalezienie nowego właściciela, dla którego pigmenty stanowią strategiczny obszar działania – dodaje Markus Kamieth, członek rady dyrektorów BASF SE, odpowiedzialny za segment rozwiązań przemysłowych. – DIC ma bardzo ambitne plany związane z działem pigmentów m.in. w kontekście dalszego rozwoju tej części biznesu w najbliższych latach. Jesteśmy przekonani, że dział BCE pod skrzydłami DIC będzie w stanie w jeszcze większym stopniu wykorzystać swój potencjał”.

Jak podkreślają obie spółki, ich klienci skorzystają na akwizycji, gdyż zaoferuje im ona unikalną możliwość skorzystania z komplementarnego know-how i najlepszych praktyk w kontekście tworzenia i udoskonalania przełomowych, innowacyjnych rozwiązań rynkowych. Z ponad 30, rozsianymi po całym świecie zakładami produkującymi pigmenty (liczba ta uwzględnia fabryki DIC i BCE), rozszerzone portfolio firmy będzie obejmować jeszcze więcej niż dotychczas kategorii produktowych, m.in. pigmenty do uzyskiwania efektów specjalnych, pigmenty nieorganiczne i organiczne, receptury dedykowane ich tworzeniu, a także specjalne barwniki.

Yoshinari Akiyama, dyrektor wykonawczy DIC i dyrektor generalny działu Color Material Products, mówi: „Przejęcie BCE to idealny ruch w kontekście rozwoju całego działu pigmentów DIC, zarówno jeżeli chodzi o uzupełniającą się obecność geograficzną obu firm jak też portfolio oferowanych przez nie rozwiązań. Spółka ta jest strategicznym partnerem dla DIC, której ambicją jest szybka ścieżka wzrostu oraz wysoka wartość dodana w postaci wprowadzania pigmentów funkcjonalnych do niszowych zastosowań. Dzięki połączeniu technologicznych zdolności obu firm, będziemy w stanie stworzyć i zaproponować rynkowi nową wartość, potwierdzając naszą pozycję jako wiodącego gracza na rynku pigmentów”.
Z punktu widzenia Alexandra Haunschilda, starszego wiceprezesa i dyrektora zarządzającego BCE, porozumienie stanowi szansę na kontynuowanie ścieżki wzrostu wytyczonej w 2016 roku przez tę filię koncernu BASF: „Postrzegamy DIC jako nowego właściciela, który jest żywotnie zainteresowany dalszymi inwestycjami, skoncentrowany na innowacyjności i wierzy w sukces całego biznesu w perspektywie długookresowej”.
„Jako wieloletni partner biznesowy BASF, bardzo sobie cenimy wiedzę, doświadczenie i zaangażowanie pracowników tej firmy, zatrudnionych w jej dziale pigmentów – mówi Myron Petruch, dyrektor wykonawczy DIC i prezes oraz CEO firmy Sun Chemical, należącej do DIC Corporation. – Krok ten poprawi naszą pozycję na europejskim rynku pigmentów i jest zbieżny z naszą misją, która zakłada dostarczanie rozwiązań dopasowanych do potrzeb klientów, spełniających ich indywidualne oczekiwania. Umożliwi nam jednocześnie stać się bardziej konkurencyjnymi na światowym rynku pigmentów”.

Z punktu widzenia klientów, biznes BCE w najbliższej przyszłości będzie działał na dotychczasowych zasadach. Jak zapewnia DIC, specjalnie powołany do życia zespół, odpowiedzialny za przejęcie, ma dopilnować, by cały proces związany z ogłoszoną właśnie transakcją przebiegł w sposób łagodny, tak dla klientów, jak i pracowników BCE. Obie strony zakładają, że przejęcie zostanie w pełni sfinalizowane w 4. kwartale 2020 roku.
Transakcja jest uzależniona od uzyskania wymaganych prawem zgód. Przy jej realizacji firmie DIC doradzają: White & Case LLP w kwestiach prawnych oraz Morgan Stanley w sprawach finansowych. (PAI)

Kategorie: Poligrafia