Powstaną sądy specjalistyczne do spraw ochrony własności intelektualnej

Przegląd

Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że sprawami związanymi z ochroną własności intelektualnej mają się zajmować wyodrębnione sądy z wyspecjalizowanymi sędziami. Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt nowelizacji ustawy Kodeks postępowania cywilnego, który wprowadza taką zmianę. Projekt nowelizacji ustawy Kodeks postępowania cywilnego przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości zmierza w kierunku dalszej specjalizacji sądownictwa

Sądy specjalistyczne zajmą się sprawami z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej, a także związanymi ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji oraz pewnymi kategoriami spraw o ochronę dóbr osobistych. Chodzi na przykład o bezprawne wykorzystywanie praw autorskich i znaków towarowych, kopiowanie produktów, nieuprawnione korzystanie z cudzych wynalazków, wykorzystanie dobra osobistego w celach reklamowych i promocyjnych lub naruszenie dobra osobistego w związku z działalnością naukową i wynalazczą.

“Projekt zakłada, że sprawy tego typu, wymagające specjalistycznej wiedzy i doświadczenia, rozpoznawać będą tylko wyznaczone do tego sądy – dwa apelacyjne oraz cztery okręgowe, a nie jak dziś wszystkie sądy okręgowe i apelacyjne w całym kraju” – podało MS w komunikacie dla PAP.

Zgodnie z nowelizacją w wyznaczonych sądach będą orzekali sędziowie wyspecjalizowani w problematyce własności intelektualnej. Do szybkości i sprawności postępowań ma się przyczynić zasada, że strony w postępowaniu dotyczącym własności intelektualnej będą obowiązkowo reprezentowane przez zawodowych pełnomocników – adwokatów, radców prawnych, rzeczników patentowych.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2020 r.

 

za bankier.pl