Kapłan, przed którym „demon… robił w gacie”

Wydane nakładem Edycji Świętego Pawła „Tajemnice egzorcysty” przybliżają postać i działalność ks. Gabriele Amortha – największego egzorcysty świata. To dzięki ponad 30-letniej działalności tego kapłana hierarchowie kościelni dostrzegli, jak ważna i potrzebna w dzisiejszym świecie, w którym Szatan przekonał ludzi, że nie istnieje, jest funkcja egzorcysty. Dzięki publikacji zajrzymy za kulisy egzorcyzmów, dowiemy się, na czym polegają różnice między opętaniem, dręczeniem, obsesją a nękaniem. A na samego ks. Amortha spojrzymy dwutorowo: oczami jego samego i najbliższych mu ludzi. Zobaczymy człowieka z krwi i kości, niepozbawionego ludzkich wad, kawalarza i żartownisia.

Pierwsza część to rozmowa, którą z najbardziej znanym egzorcystą świata prowadzi Elisabetta Fezzi. Ks. Amorth szczerze opowiada o swoim życiu, powołaniu, walce z Szatanem. Daje świadectwo, że egzorcysta nie jest magiem ani szaleńcem, ale człowiekiem, chrześcijaninem, kapłanem oraz sługą Boga i Jego Kościoła.

W drugiej części natomiast dowiemy się, jak ks. Amortha zapamiętali i co mu zawdzięczają najbliżsi mu ludzie: o. Stanislao, Rosa, jego asystentka, Fausto – lekarz, a także współbracia pauliści, księża Stefano i Marcello. I właśnie forma świadectwa to siła tej pozycji. Po raz pierwszy bowiem ks. Amortha widzimy oczami innych ludzi. Z opisu wyłania się człowiek wielki pod względem intelektu, serca i czynów, całe życie służący bliźnim w potrzebie, sprawiedliwy, ale i twardy, i nieustępliwy, a przy tym z otwartym ojcowskim sercem. Dowcipniś, umiejący rozładować nawet najtrudniejszą sytuację. Kapłan, który szczególnie ukochał Maryję, pod której płaszczem czuł się bezpieczny, a przed którym – jak wielokrotnie powtarzał – „demon… robi w gacie!”.

Polecamy lekturę tej cennej i wyjątkowej na rynku księgarskim publikacji. Z pewnością będzie to dobrze wykorzystany czas.

 

edycja.com.pl

 

Kategorie: Literatura, Religia