Premiera w Impulsie!

Przegląd

Polecamy nowość wydawniczą Małgorzaty Pluchcińskiej: podręcznik-program do WF-u dla liceum i technikum!

Program nauczania wychowania fizycznego dla liceum i technikum pt. Ćwiczę, bo chcę jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia.

Cwicze bo chcęProgram jest napisany w oparciu o trzy koncepcje: personalistyczną koncepcję wychowania, pedagogiczną wersję wychowania fizycznego oraz koncepcję sprawności fizycznej ukierunkowaną na zdrowie. Uwzględnia także założenia edukacji olimpijskiej. Program obejmuje wszystkie treści zapisane w podstawie programowej wychowania fizycznego i koncentruje wokół budowania świadomości ucznia w kontekście bycia aktywnym i dbania o swoje zdrowie. Program jest autorskim spojrzeniem na prowadzenie wychowania fizycznego w szkole. Uzupełniony jest o plany pracy (dla liceum i technikum), które mogą być dowolnie modyfikowane przez nauczycieli bez konieczności dokonywania modyfikacji programu.

Publikacja składa się z części papierowej i płyty CD: Załącznik 1. Podstawa programowa dla liceum i technikum z ponumerowanymi wymaganiami    Załącznik 2. Plan pracy dydaktycznej z wychowania fizycznego dla klas I–IV liceum ogólnokształcącego  (na płycie CD) Załącznik 3. Plan pracy dydaktycznej z wychowania fizycznego dla klas I–V technikum  (na płycie CD)

Program zalecany jest dla:
– nauczycieli szkół podstawowych planujących podjęcie pracy w liceum lub technikum,
– nauczycieli wychowania fizycznego planujący napisanie własnego programu nauczania,
– nauczycieli akademiccy w Akademiach Wychowania Fizycznego lub innych uczelniach kształcących na kierunku wychowanie fizyczne prowadzący zajęcia z metodyki wychowania fizycznego.

Polecamy: www.impulsoficyna.com.pl

Mamy nadzieję, że zaproponowana pozycja ułatwią nauczycielom realizację zadań określonych w podstawie programowej i sprostanie wymogom postawionym im w tej dziedzinie. Podane przykłady metod i form pracy, ćwiczeń, gier i całych scenariuszy powinny pomóc w prowadzeniu zajęć oraz zachęcić do stworzenia własnych ciekawych rozwiązań metodycznych, czego wszystkim nauczycielom serdecznie życzymy.

(wszelkie zapytania prosimy kierować na adres zamowienia@impulsoficyna.com.pl lub tel. 506-624-220)

Impuls

Kategorie: Edukacja
Tagi: Impuls