Odcienie miłości

Przegląd

Kolejna książka ks. Arkadiusza Paśnika pt. „Miłość”, wydana nakładem Edycji Świętego Pawła, to zbiór niezależnych opowiadań, opartych na doświadczeniach innych ludzi, które w niebanalny sposób, na kanwie „Hymnu o Miłości”, podejmują temat tytułowej miłości. Autor w sposób mistrzowski, sugestywny i przejmujący pokazuje, że słowo „miłość”, choć bardzo pojemne, jest też bardzo niejednoznaczne.

Ks. Paśnik pokazuje tu bowiem różne odcienie miłości, a ją samą odmienia przez wszystkie możliwe przypadki. Co ważne i czemu autor pozostaje wierny od samego początku swojej przygody z pisarstwem – historie te przyniosło samo życie. Raz są dramatyczne, niemal traumatyczne, innym razem niosące nadzieję i radość. Bo i takie jest nasze ludzkie życie, z niespodziewanymi zwrotami akcji, czasem pełne słońca, a czasem wręcz przeciwnie – deszczu, a nawet burzy z gradem.
I taka też jest ta książka, raz wciska w fotel i wywołuje płacz. Innym razem zmusza do uśmiechu i radosnego spojrzenia na nasze tu i teraz. Dostrzeżenia tego, co naprawdę się liczy. Wszak miłość nigdy się nie kończy, trzeba tylko odszukać jej Źródło. Ona jest lekarstwem na wszystkie bolączki człowieka, mimo że mogą one być bardzo trudne – jak udowadnia ks. Paśnik. Jeszcze jedna istotna kwestia przemawia za lekturą tej właśnie pozycji. W „Miłości” spotykają się wszystkie dotychczasowe książki ks. Paśnika. Jest syntezą jego pisarstwa. Łączy „Obietnicę” ze „Znamieniem”. I „Znamię” z „Darem”. I „Dar” z „Lękiem”. A to wszystko jest jakby scalone miłością, wyraża miłość, bez której bylibyśmy jak „miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący” (1 Kor 13, 1). Cóż więc pozostaje? Życzyć owocnej lektury.

edycja.com.pl

 

Kategorie: Literatura, Religia