MUZA SA w roku 2018

MUZA SA w roku 2018

Przegląd

MUZA SA w roku 2018 zanotowała niewielki spadek przychodów netto z 30,19tys w roku 2017 do 29,82 tys w roku 2018. Grupa odnotowała stratę z działalności operacyjnej -676 tys. wobec 200 tys zysku w roku 2017.

 

 


Głównymi odbiorcami w 2018 byli: Empik S.A (z 34,7% udziałem sprzedaży ogółem), Ateneum (z 16,9% udziałem sprzedaży ogółem), FK Olesiejuk (z 11,2% udziałem sprzedaży ogółem) Platon (z 9,3% udziałem sprzedaży ogółem), Azymut (z 4,4% udziałem sprzedaży ogółem).

W skład Grupy Kapitałowej MUZA SA. wchodzą:

  • wydawnictwo MUZA SA, wraz z jednostkami zależnymi: Muza Szkolna Sp. z o.o.wydawanie książek o charakterze edukacyjnym, Muza Marketing Sp. z o.o. – przedmiotem działalności jest sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym eksport i import, oraz pośrednictwo w sprzedaży książek i innych wydawnictw
    prowadzenie składów celnych, organizowanie targów, przetargów i aukcji, imprez sportowych, rekreacyjnych, rozrywkowych i wypoczynkowych.
  • PDK S.A.  -działalność hotelarska.

 

 

 

 

Kategorie: Rynek Polski
Tagi: MUZA