Wyniki finansowe Stora Enso za 2. kwartał br.: zysk operacyjny na poziomie 11%, wzrost przepływów gotówkowych o 65%

Wyniki finansowe Stora Enso za 2. kwartał br.: zysk operacyjny na poziomie 11%, wzrost przepływów gotówkowych o 65%

Przegląd

Stora Enso poinformowała o wynikach finansowych za 2. kwartał 2019 r. Pomimo spadku przychodów ze sprzedaży o 2,1%, firma już w ósmym kwartale z rzędu utrzymała marżę zysku operacyjnego EBIT na poziomie przekraczającym 10% oraz zrealizowała wysokie przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej; wzrosły one – w porównaniu do analogicznego okresu ub.r. – o 65%.

Przychody Stora Enso ze sprzedaży wyniosły w 2. kwartale br. 2 608 mln euro (przy 2 664 mln euro w analogicznym okresie ub.r.), zaś zysk operacyjny EBIT zamknął się kwotą 287 mln euro (327 mln euro przed rokiem). W specjalnym komunikacie prasowym dla inwestorów i akcjonariuszy Karl-Henrik Sundström – CEO koncernu, pisze: „W ósmym kwartale z rzędu osiągnęliśmy dwucyfrową wartość marży zysku operacyjnego EBIT, pomimo rosnącej niepewności geopolitycznej, która miała wpływ na warunki, w jakich działa Stora Enso. Jej rezultatem jest spadek sprzedaży, stąd nasza decyzja o zintensyfikowaniu działań związanych z programem ochrony zyskowności. W nowej perspektywie oszczędności, jakie zamierzamy z tego tytułu uzyskać, mają wynieść 200 mln euro zamiast wstępnie zakładanych 120 mln euro. Jestem pod dużym wrażeniem dotychczasowych działań, jakie udało nam się zrealizować w ramach całej organizacji. Program przynosi efekty większe od zamierzonych – już udało nam się zrealizować oszczędności rzędu 60 mln euro”.
Karl-Henrik Sundström podkreśla fakt, że w 2. kwartale br. firma osiągnęła bardzo wysoki poziom przepływów gotówkowych z działalności operacyjnej. Wyniosły on 548 mln euro, przy 357 mln euro w analogicznym okresie ub.r. „Nie ustajemy w wysiłkach, by przepływy gotówkowe były na jeszcze wyższym poziomie. Zintensyfikowaliśmy w tym celu nasze działania w zakresie zarządzania kapitałem obrotowym. W obecnych warunkach gospodarczych równie ważne jest właściwe podejście do kwestii zapasów magazynowych. O naszych przyszłych sukcesach będą w dużej mierze decydować dwa czynniki: skoncentrowanie się na ochronie zyskowności oraz generowanie odpowiednio wysokich przepływów gotówkowych”.

Transformacji biznesowej ciąg dalszy
Karl-Henrik Sundström wskazuje w swoim komunikacie dwa istotne kroki w procesie dalszej transformacji, jakie Stora Enso poczyniła w 2. kwartale br. Pierwszym było przejęcie od Bergvik Skog zasobów leśnych znajdujących się w Szwecji. „Dzięki temu dysponujemy obecnie w tym kraju uprawami o powierzchni 1,4 mln ha. Zrealizowana transakcja zwiększyła nasz stan posiadania o ponad 250 tys. ha, co znacząco poprawiło dostępność surowców drzewnych. Fakt posiadania na własność upraw leśnych umożliwi nam też w przyszłości usprawnienie procesu zarządzania nimi zgodnie z polityką zrównoważonego rozwoju, przy jednoczesnej większej konkurencyjności i samowystarczalności Stora Enso. To dla nas niezmiernie ważne, gdyż jesteśmy gorącymi zwolennikami bioekonomii i potencjału biznesowego, jaki ona oferuje” – pisze CEO koncernu.
Drugim ważnym krokiem, jaki wskazuje prezes Stora Enso, było przekształcenie papierni Oulu w zakład produkujący tekturę typu kraft do zastosowań opakowaniowych: „Zrealizowany tam projekt potwierdza kierunek naszych działań, zmierzających do coraz większej koncentracji na branży opakowaniowej, przy coraz mniejszym zaangażowaniu w odczuwający spadki biznes papierniczy. Niedawno sfinalizowaliśmy inne tego typu przedsięwzięcie w zakładach Varkaus – jedna z pracujących tam maszyn papierniczych również została przystosowana do produkcji tektury typu kraft. Mamy zatem za sobą odpowiednio bogate doświadczenie w kontekście konwersji sprzętu produkcyjnego do nowych zastosowań”.

Rozwiązania opakowaniowe siłą napędową Stora Enso
Jak wynika z informacji Stora Enso, dział Consumer Board poprawił swoją zyskowność w ujęciu rok do roku, głównie za sprawą odpowiedniej polityki cenowej. Karl-Henrik Sundström podkreśla, że na wyniki pozostałych jednostek biznesowych w dużym stopniu wpłynęły niesprzyjające warunki gospodarcze: „W związku z powyższym podejmujemy w każdej z nich intensywne działania związane z redukcją kosztów. Pomimo wyzwań, z jakimi mierzymy się na wielu obszarach rynkowych, działy Biomaterials i Wood Products zrealizowały w 2. kwartale br. strategiczne założenia odnośnie kapitału obrotowego. W kontekście drugiej z wymienionych jednostek prowadzimy aktywne działania w zakresie oferowanego przez nią portfolio produktowego, rozważamy też dalsze działania inwestycyjne mające na celu jej rozbudowę”.

Bioekonomia kierunkiem na przyszłość
Jak wielokrotnie zaznacza w swoim komunikacie Karl-Henrik Sundström, rozwiązania bazujące na bioekonomii są wyznacznikiem wielu już zrealizowanych oraz przyszłych projektów Stora Enso: „W należących do działu Biomaterials zakładach Sunila w Finlandii uruchomiliśmy pilotażową produkcję biosurowców węglowych, bazujących na ligninie. Celem projektu jest zaoferowanie rynkowi rozwiązań, umożliwiających redukcję ilości zużywanej energii. Węgiel drzewny może być bowiem używany jako kluczowy składnik baterii znajdujących zastosowanie w urządzeniach elektrycznych codziennego użytku, w przemyśle motoryzacyjnym oraz – na dużą skalę – w systemach magazynowania energii”.
2. kwartał br. przyniósł też dwa premierowe, proekologiczne rozwiązania w ofercie działu Consumer Board – DuraSense White oraz Cupforma Natura Solo. Pierwsze z nich to biokompozyt o obniżonym tzw. „śladzie węglowym”, mający – w założeniach producenta – zastępować plastik przy produkcji opakowań spożywczych. Z kolei Cupforma Natura Solo to odzyskiwalny karton, znajdujący zastosowanie przy wytwarzaniu papierowych kubków na zimne i gorące napoje oraz opakowań do lodów. W jego produkcji wyeliminowano tradycyjną warstwę plastikową, a wykorzystane włókna mogą zostać w pełni poddane procesowi recyklingu.
„Te dwa produkty to najlepsze przykłady rozwiązań, które umożliwiają zastępowanie surowców kopalnych materiałami odnawialnymi, zgodnie z zasadami bioekonomii – przekonuje prezes Stora Enso – Cieszymy się, że nasze działania w tym obszarze są dostrzegane przez rynek. W ostatnim czasie nasza firma znalazła się w kolejnym zestawieniu uwzględniającym przedsiębiorstwa działające zgodnie z polityką zrównoważonego rozwoju. W raporcie przygotowanym przez Boston Consulting Group zostaliśmy uznani za światowego lidera w zakresie szeroko rozumianej odpowiedzialności społecznej”.

Prognozy na 3. kwartał i na cały rok 2019
W 2. półroczu 2019 przychody ze sprzedaży Stora Enso utrzymały się na poziomie z 2018 r. (5 242 mln euro), zaś zysk operacyjny EBIT wyniósł 610 mln euro, co oznacza spadek o 12,3%, głównie z uwagi na zwiększone koszty związane z pozyskiwaniem zasobów drzewnych. Kierownictwo koncernu prognozuje, że w 3. kwartale osiągnie on wartość rzędu 200-280 mln euro. Na wyniki kwartalne wpłyną sezonowe prace konserwacyjne i związane z nimi przerwy w produkcji, prowadzone w kilku lokalizacjach: Beihai, Imatrze, Ostrołęce, Enocell oraz Veitsiluoto.
W kontekście całego roku, Stora Enso spodziewa się negatywnego wpływu na prowadzony biznes, spowodowanego przede wszystkim niepewnością geopolityczną związaną z wojnami handlowymi oraz wciąż realnym tzw. twardym Brexitem. Firma przewiduje nieco wolniejszy od zakładanego wzrost popytu na jej produkty, a także dalsze, znaczące spadki na europejskim rynku papierniczym. Prognozuje też wyższy od ubiegłorocznego poziom kosztów prowadzonej działalności. W związku ze wszystkimi ww. czynnikami zapowiadana jest dalsza intensyfikacja działań realizowanych w ramach tzw. programu ochrony zyskowności.
Tradycyjnie już na zakończenie chciałbym podziękować naszym pracownikom za zaangażowanie, klientom za owocną współpracę, zaś inwestorom – za zaufanie, jakim nas obdarzają” – podsumowuje Karl-Henrik Sundström.

 

 

Kategorie: Poligrafia
Tagi: Stora Enso