Nagroda Historyczna m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego: zgłoś najlepszą książkę

Przypominamy, że termin zgłoszeń upływa 26 lipca br. Nagroda jest kontynuacją Nagrody powstałej w 2009 roku za najlepszą książkę poświęconą historii Polski po 1918 roku. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie trzech egzemplarzy zgłaszanego tytułu na adres: Dom Spotkań z Historią, Sekretariat, ul. Karowa 20, 00-324 Warszawa, z dopiskiem „Nagroda Moczarskiego”.

Szczegółowe informacje : www.dsh.pl, www.kulturalna.warszawa.pl, wyborcza.pl/moczarski.

Fundatorem Nagrody jest m.st. Warszawa. Organizatorami projektu są Dom Spotkań z  Historią – Instytucja Kultury m.st. Warszawy oraz Fundacja im. Kazimierza i Zofii Moczarskich.

 

Kategorie: Nagrody