Nagroda Historyczna m. st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego

Od 10 czerwca 2019 r. można zgłaszać książki do tegorocznej edycji konkursu na najlepszą książkę historyczną roku dotyczącą historii Polski po 1918 roku do współczesności . Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie trzech egzemplarzy zgłaszanego tytułu na adres: Dom Spotkań z Historią, Sekretariat, ul. Karowa 20, 00-324 Warszawa, z dopiskiem „Nagroda Moczarskiego”. Obecna edycja nagrody obejmuje książki opublikowane w 2018 roku. Termin zgłoszeń upływa 26 lipca br.

Szczegółowe informacje : www.dsh.pl, www.kulturalna.warszawa.pl.

Fundatorem Nagrody jest m.st. Warszawa. Organizatorami projektu są Dom Spotkań z Historią – Instytucja Kultury m.st. Warszawy oraz Fundacja im. Kazimierza i Zofii Moczarskich.

Regulamin

Kategorie: Nagrody