LEGIMI SA planuje przeprowadzenie emisji obligacji serii S

LEGIMI SA planuje przeprowadzenie emisji obligacji serii S

Przegląd

Zarząd Legimi S.A.  podjął uchwałę w sprawie emisji do 4.000 sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii S, o wartości nominalnej równej 100 zł i łącznej wartości nominalnej do 400.000 zł . Obligacje nie będą miały formy dokumentu. Cena emisyjna Obligacji będzie równa jej wartości nominalnej. Oprocentowanie Obligacji będzie stałe w wysokości 12,0% i będzie wypłacane co 3 miesiące. Spółka wykupi Obligacje w terminie 36 miesięcy od dnia ich przydziału.

Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze istniejących i przyszłych praw oraz ruchomości Emitenta o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą do wysokości 150% wartości nominalnej Obligacji oraz oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w rozumieniu art. 777 § 1 pkt 5 KPC. Obligacje będą oferowane w trybie oferty prywatnej – czytamy w komunikacie Spółki.

13 maja Legimi zakończyło sprzedaż swoich 123,7 tys. nowych akcji, pozyskało z tego 1,98 mln zł. Środki uzyskane tą drogą Firma planuje przeznaczyć na

Finalizacja transakcji przejęcia podmiotu Readfy GmbH na rynku niemieckim
uruchomienie Legimi 3.0 – nowej wersji platformy Legimi na rynku polskim i niemieckim
rozwój oferty „e-czytnik za 1 PLN/1 EUR” na rynkach polskim i niemieckim
finansowanie i refinansowanie kapitału obrotowego

W roku 2018 Legimi osiągnęło zysk netto 558 tys. zł, co oznacza wzrost o ponad 180 proc. względem 2017 r, wpływy sprzedażowe wyniosły 11,12 mln zł, zysk EBITDA wyniósł 1,47 mln złotych.  Zarząd Legimi w prognozie finansowej na lata 2019-20 zakłada osiągnięcie odpowiednio 16,9 mln zł i 25,45 mln zł przychodów w 2019 i 2020 r.                

 

 

 

Kategorie: Rynek Polski
Tagi: Legimi