Zapraszamy na promocję książki Beaty Szymańskiej „Między Zachodem a Wschodem. To samo i inne”

Przegląd

Zapraszamy na promocję książki prof. dr hab. Beaty Szymańskiej „Między Zachodem a Wschodem. To samo i inne”.

Rozmowę z Autorką poprowadzi prof. dr. hab. Marta Kudelska.

Książka dotyka zagadnienia uniwersalnego i towarzyszącego człowiekowi od niepamiętnych czasów – mierzy się bowiem z pytaniami o możliwość zrozumienia innych kultur, o to, co je łączy, a co je dzieli, a także o współistnienie Wschodu i Zachodu. Autorka w sposób erudycyjny i wieloaspektowy odnosi się do literatury i sztuk plastycznych, relacji natura‒człowiek (ukazanej tutaj na tle pejzaży ogrodów chińskich i japońskich, a także ogrodu Claude’a Moneta), pojęcia pustki, problemu cierpienia czy znaczenia empatii, które przedstawia w porównawczym ujęciu, sięgając do przykładów pochodzących zarówno z kultury Zachodu, jak i Wschodu.
Pisarka skupia się na wybranych aspektach kultury, które pozwalają jej wskazać i zanalizować kluczowe kwestie dla spotkania Wschodu z Zachodem, a także podobieństwa i różnice w rozumieniu tych dwóch kultur i systemów myślenia. W swoich rozważaniach autorka przywołuje bogactwo tekstów źródłowych i obrazów zaś swoją analizę uzupełnia niezbędnymi odwołaniami do tradycji filozoficznych Wschodu i Zachodu oraz do literatury przedmiotu (…).

Spotkanie odbędzie się w środę 17 kwietnia o godzinie 18.00 w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha” (Kraków, ul. Konopnickiej 26)

 

Kategorie: Wydarzenia