Rozpoczęto nabór zgłoszeń do IV Edycji Górnośląskiej Nagrody Literackiej „Juliusz”

Od tego roku Górnośląska Nagroda Literacka „Juliusz” będzie przyznawana tylko za biografie – poinformował jej inicjator, rybnicki samorząd. Właśnie ruszył nabór do tegorocznej, czwartej edycji nagrody.

Zgodnie z regulaminem, zwyciężyć może jedna książka, za którą jej autor otrzymuje statuetkę oraz nagrodę pieniężną. W tym roku wzrosła wartość nagrody – z 40 do 50 tys. zł. Zmieniono też zapisy regulaminu: odtąd będzie przyznawana za najlepszą biografię napisaną i wydaną po polsku w roku ubiegłym.

Propozycje do nagrody należy przesyłać listownie do 15 marca na adres urzędu miasta (ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik) – z dopiskiem „Górnośląska Nagroda Literacka Juliusz” oraz wypełnioną kartą zgłoszenia, będącą załącznikiem do regulaminu.

Do zgłoszenia należy załączyć dziesięć egzemplarzy zgłaszanej do nagrody książki, z których pięć zostanie przeznaczonych dla członków kapituły do prac związanych z wyłonieniem laureata, a pozostałe zostaną przekazane Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku.

Konkurs składa się z dwóch etapów: wybranie przez kapitułę pięciu nominacji i ich ogłoszenie w drugim kwartale każdego roku oraz wybór laureata spośród nominowanych autorów i wręczenie nagrody.

 

regulamin konkursu, karta zgłoszeniowa oraz szczegółowe informacje TUTAJ

 

 

źródło: PAP

Kategorie: Nagrody