Ogłoszono nominacje do Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska za Twórczość Translatorską im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego

Ogłoszono nominacje do Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska za Twórczość Translatorską im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego

Przegląd

Nominowanymi do Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska za Twórczość Translatorską im. Tadeusza Boya-Żeleńskiegoza za przekład zostali: Tomasz Gałązka (język angielski), Monika Muskała (język niemiecki), Krystyna Rodowska (język francuski), Elżbieta Sobolewska (język węgierski), Andrzej Sosnowski (język angielski), Marcin Szuster (język angielski), Teresa Worowska (język węgierski). 

Nagroda za całokształt twórczości podczas festiwalu „Odnalezione w tłumaczeniu” 2019 wręczona zostanie Małgorzacie Łukasiewicz, za przekłady niemieckojęzycznej prozy, esei-styki i literatury filozoficznej.

Nagroda im. T. Boya-Żeleńskiego przyznawana jest co dwa lata w dwóch kategoriach (za całokształt twórczości oraz przekład jednego dzieła). Wręczenie Nagrody towarzyszy Gdańskim Spotkaniom Literackim „Odnalezione w tłumaczeniu”.

Kapituła Nagrody podczas posiedzenia 18 lutego br. wyłoniła nominowanych w kategorii za przekład jednego dzieła wydanego od 1 grudnia 2016 roku do 30 listo-pada 2018 roku. Znaleźli się wśród nich:

• Tomasz Gałązka za przekład z języka angielskiego powieści Bena Fountaina pt. „Długi marsz w połowie meczu” (wyd. Czarne);
• Monika Musakała za przekład z języka niemieckiego dramatu Elfriede Jelinek pt. „Rechnitz. Anioł Zagłady” (wyd. Korporacja Ha!art!);
• Krystyna Rodowska za przekład z języka francuskiego powieści Marcela Prousta pt. „W poszukiwaniu straconego czasu. W stronę Swanna” (wyd. Officyna);
• Elżbieta Sobolewska za przekład z języka węgierskiego powieści Pétera Nádasa pt. „Pamięć” (wyd. Biuro Literackie),
• Andrzej Sosnowski za przekład z języka angielskiego wyboru wierszy Elisabeth Bishop pt. „Santarem” (wyd. Biuro Literackie);
• Marcin Szuster za przekład z języka angielskiego powieści Djuny Barnes pt. „Ostępy nocy” (wyd. Ossolineum);
• Teresa Worowska za przekład z języka węgierskiego „Dzienników 1946-1956” oraz „Dzienników 1957-1966” Sándora Máraiego (wyd. Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”).

Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska za Twórczość Translatorską w obu kategoriach zostaną wręczone 12 kwietnia br. podczas gali towarzyszącej Gdańskim Spotkaniom Literackim „Odnalezione w tłumaczeniu”.

 

Kategorie: Nagrody