Nagrody Historyczne POLITYKI 2019 – trwa nabór zgłoszeń

Nagrody Historyczne POLITYKI 2019  – trwa nabór zgłoszeń

Przegląd

Tygodnik POLITYKA zaprasza do przesyłania zgłoszeń na adres mailowy (a.brzostowska@polityka.pl). Zgłoszenia powinny dotyczyć książek i publikacji, które w metryczce mają wpisany rok wydania 2018. Przypominamy, że termin zgłoszeń mija 5 lutego br.

Nagrody przyznawane są w trzech kategoriach za książki o tematyce historycznej dotyczącej najnowszej historii Polski:

Prace naukowe i popularnonaukowe
Wydawnictwa źródłowe
Pamiętniki, relacje, wspomnienia.

 

Wraz ze zgłoszeniem należy przesłać na adres redakcji trzy egzemplarze zgłaszanego do nagrody tytułu.

Tygodnik POLITYKA
ul. Słupecka 6
02-309 Warszawa

z dopiskiem Nagrody Historyczne Polityki.

 

Uroczyste ogłoszenie laureatów Nagród nastąpi w pierwszej połowie maja 2019 r.

 

 

Kategorie: Nagrody