Klub Proza: Joanna Lisek o kobietach w poezji jidysz

Klub Proza: Joanna Lisek o kobietach w poezji jidysz

Przegląd

W styczniu głównym tematem literackim w klubie Proza będzie twórczość poetycka żydowskich kobiet, o czym – w ramach cyklu „Trzy czwarte. Rozmowy o literaturze” – opowie Joanna Lisek. Kulturę i historię różnych rejonów świata, czytaną przez pryzmat jedzenia, przybliżą natomiast Agnieszka Drotkiewicz i Tessa Capponi-Borawska. Nie zabraknie także cykli filmowych – zarówno na początek, jak i koniec tygodnia.

Do pierwszej noworocznej odsłony swojego autorskiego cyklu „Trzy czwarte. Rozmowy o literaturze” Irek Grin (dyrektor Wrocławskiego Domu Literatury, menadżer kultury i wydawca) zaprosił wrocławską literaturoznawczynię Joannę Lisek, autorkę przełomowej publikacji „Kol isze – głos kobiet w poezji jidysz” (Wydawnictwo Pogranicze). Jest to pierwsza wydana po polsku książka prezentująca twórczość literacką żydowskich kobiet. Spotkanie odbędzie się w czwartek 17 stycznia o 19:00 w klubie Proza (Przejście Garncarskie 2, II piętro). Dr Joanna Lisek pracuje w Katedrze Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest literaturoznawczynią i tłumaczką, wykłada literaturę i kulturę żydowską oraz język jidysz. Jej zainteresowania badawcze skupiają się głównie na poezji żydowskiej i działalności kobiet na gruncie kultury jidysz. W monografii „Kol isze – głos kobiet w poezji jidysz (od XVI w. do 1939 r.)” autorka opisuje zjawisko wyodrębniania się w poezji jidysz kobiecej podmiotowości i wypracowywania różnych strategii jej ekspresji. Odwołuje się do tekstów najwcześniejszych (z XVI w.), kiedy poetki występowały w roli kaznodziejek, autorek modlitw i pieśni religijnych czy zecerek utrwalających na marginesie składanych przez siebie ksiąg własne utwory. Sięga również do twórczości ludowej, będącej często wyrazem krytyki ustalonego porządku genderowego, a także do tekstów będących świadectwem XX-wiecznej rewolucji obyczajowej, radykalizacji postaw i przeobrażeń modelu kobiecości żydowskiej. Wywód historycznoliteracki łączy z interpretacją wybranych wierszy poetek znanych, między innymi Kadii Mołodowskiej, Debory Vogel, Celii Dropkin czy Anny Margolin, ale także tych mniej rozpoznawalnych, pomijanych czy zapomnianych, na przykład Broni Baum, Sory Rejzen, Chasi Kuperman. Książki będzie można kupić podczas spotkania dzięki współpracy z krainaksiazek.pl. Wstęp wolny.

Dzień później, w piątek 18 stycznia o 18:00, klub Proza odwiedzą pisarka Agnieszka Drotkiewicz i Tessa Capponi-Borawska (publicystka, autorka książek poświęconych sztuce kulinariów), które opowiedzą o swojej wspólnej książce „Smak kwiatów pomarańczy” będącej efektem przyglądania się światu, w tym kulturze i historii, przez pryzmat jedzenia. Wstęp wolny.

W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, nie zabraknie w Prozie cyklicznych atrakcji dla kinomanów. We wszystkie niedziele o 19:00 warto wybrać się na bezpłatne seanse filmowe z cyklu „Laureaci Oscarów”. To kontynuacja projektu, jednak w rozszerzonej formule. Teraz w niedzielne wieczory obejrzymy filmy nagrodzone Oscarem w którejkolwiek z kategorii. Można spodziewać się więc rozmaitych gatunków, ale z pewnością samych dobrych produkcji. Wstęp wolny.

Ponadto będzie kontynuowany również cykl stworzony pod koniec poprzedniego roku, czyli „Filmowe poniedziałki”. Tu z kolei czeka nas cotygodniowy pokaz filmu niespodzianki połączony z dyskusjami o kinie. Na film można wybrać się w każdy poniedziałek o 19.00, wstęp jest wolny, a dodatkowo podczas poniedziałkowych wieczorów filmowych w Prozie obowiązują rabaty na barze.

Kto chce poznać przed seansami tytuły filmów wyświetlanych w Prozie, powinien zapisać się do newslettera na stronie Wrocławskiego Domu Literatury www.domlitertaury.wroc.pl

Kategorie: Wydarzenia
Tagi: Klub Proza