Wydawnictwo CeDeWu poleca: „Nauka o organizacji”

Przegląd

Podręcznik zawiera zaktualizowane podstawy współczesnego podejścia do zorganizowanego działania ludzi oraz tworzenia i sprawnego funkcjonowania organizacji. Jest on adresowany do studentów zarządzania i ekonomii oraz innych kierunków studiów, jak również do praktyków, którym podstawowa wiedza o organizacji jest niezbędna.
Przestudiowanie podręcznika pozwoli na:
– zrozumienie złożoności świata organizacji,
– uzyskanie wiedzy i praktycznych wskazań dotyczących sprawnego funkcjonowania organizacji w zmiennym otoczeniu,
– przyswojenie zasad i form współdziałania organizacyjnego,
– poznanie głównych tendencji zwiększania sprawności organizacyjnej, jak elastyczność, sieciowość, wirtualność.
O Autorze:
Barbara Kożuch – profesor nauk ekonomicznych, doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie organizacji i zarządzania z dorobkiem naukowym w dziedzinie nauk ekonomicznych oraz humanistycznych. Specjalizuje się w teorii organizacji, zarządzaniu publicznym oraz zarządzaniu zasobami ludz­kimi. W szczególności bada podstawy teoretyczne nauk o zarządzaniu, warunki sprawnego funkcjonowania sektora publicznego, zasady zarządzania publicznego w administracji publicznej i organizacjach obywatelskich, a także współdziałanie organizacyjne i zarządzanie zmianami w systemie ochrony zdrowia, oświaty i kultury, także ładu i porządku publicznego. Opublikowała blisko 300 oryginalnych prac, w tym monografie i artykuły naukowe oraz opracowania wykorzystywane w procesie dydaktycznym. Od 2005 r. profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarzą­dzania PAN w kadencji 2007-2011. Od 2002 r. Redaktor Naczelny kwartalnika „Współczesne Zarządzanie”.
Autor: Barbara Kożuch
Rok wydania: 2018
Oprawa: Miękka
Format: 165×235
Stron: 290
ISBN: 978-83-8102-153-1
Cena: 60,00zł
Wydawnictwo CeDeWu
Polub nas na Facebooku: https://www.facebook.com/CeDeWupl/
Zapraszamy do księgarni stacjonarnej Wydawnictwa CeDeWu znajdującej się przy ulicy Żurawiej 47 w Warszawie!
Tagi: CeDeWu