Nagroda im. Jerzego Giedroycia dla Adolfa Juzwenko

Przegląd

Tegorocznym laureatem Nagrody im. Jerzego Giedroycia został Adolf Juzwenko, historyk, wieloletni dyrektor Ossolineum – Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu . Juzwenko odebrał dziś nagrodę podczas uroczystej gali organizowanej przez dziennik „Rzeczpospolita”. Do lauru nominowani byli także Aleksandra Hnatiuk, Piotr Kłoczowski, Wiera Meniok i Fundacja „Muzeum i Festiwal Brunona Schulza” oraz Andrzej Peciak, szef Działu Wydawnictw (Sekcji Czasopism Patronackich) Instytutu Książki.

Adolf Juzwenko pochodzi z Kresów Wschodnich, urodził się w 1939 r. w podolskiej wsi Lisowce. Od lat 70. związany z opozycją demokratyczną, prowadził wykłady i odczyty historyczne w Klubach Inteligencji Katolickiej oraz parafiach w całej Polsce. Był także działaczem i doradcą Solidarności. Za działalność opozycyjną był dwukrotnie aresztowany podczas stanu wojennego.

Od 1990 r. Adolf Juzwenko jest dyrektorem wrocławskiego Ossolineum, w którego skład wchodzi założona w 1817 r. we Lwowie biblioteka. Po II wojnie światowej część zbiorów przeniesiono do Wrocławia, a pozostałe stały się podstawą do stworzenia Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. Wasyla Stefanyka. Dzięki staraniom dr. Juzwenki obie instytucje rozpoczęły współpracę kulturalną.

„Adolf Juzwenko od lat przyczynia się do budowania dialogu i współpracy pomiędzy Polską a Ukrainą. Od 2001 r. jest przewodniczącym Rady Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu. Oprócz tego od ponad dwóch dekad jest członkiem polsko-ukraińskiej Komisji ds. Wspólnego Dziedzictwa Kulturowego” – przypomniało jury nagrody.

Prezydent Andrzej Duda, w liście skierowanym do uczestników uroczystości napisał, że Nagroda im. Jerzego Giedroycia „stanowi uhonorowanie wysiłków na rzecz dobra publicznego” i „pogłębiania łączności z innymi narodami Europy Środkowo-Wschodniej”. Jak napisał prezydent, nagroda kultywuje „idee państwa Jagiellonów, pokojowego współistnienia różnych narodów i tradycji duchowych”.

Nagroda im. Jerzego Giedroycia została przyznana po raz 18.

 

 

Kategorie: Nagrody