Jasnowidze – Międzynarodowy konkurs na projekt ilustrowanej książki dla dzieci. Edycja trzecia

Wydawnictwo Dwie Siostry ponownie zaprasza do udziału w kolejnej – trzeciej już! – edycji międzynarodowego konkursu na projekt ilustrowanej książki dla dzieci JASNOWIDZE 2018!

 

Chcemy, by konkurs przyczyniał się do budzenia potencjału tkwiącego w młodych twórcach i autorach utworów literackich dla dzieci, zwracał uwagę opinii publicznej na wagę dbałości o jakość estetyczną i edytorską książek dziecięcych, by wyznaczał w tej dziedzinie najwyższe standardy i wspierał rozwój polskiej książki dziecięcej i jej międzynarodowej obecności.

 

Bezpośrednim celem konkursu jest inicjowanie procesu tworzenia pięknych i wartościowych książek dla dzieci oraz odkrywanie utalentowanych twórców i autorów tekstów i stwarzanie im możliwości zaistnienia na polskim i międzynarodowym rynku wydawniczym.

 

Do udziału w konkursie zapraszamy debiutantów i doświadczonych twórców, z Polski i z zagranicy, występujących indywidualnie lub zespołowo. Uczestnicy muszą mieć ukończone 18 lat.

 

Przedmiotem konkursu jest projekt ilustrowanej książki dla dzieci w języku polskim lub angielskim. Prace konkursowe powinny zawierać scenariusz (konspekt) lub scenorys (storyboard) całej książki oraz 3 gotowe rozkładówki i okładkę.

 

Ocenie podlegać będą: jakość artystyczna projektu, oryginalność, forma pobudzająca dziecięcą wyobraźnię i treść uwzgledniająca dziecięcą wrażliwość.

 

Prace konkursowe będą oceniane przez dwa niezależne jury:

  • Jury międzynarodowe: Susanne Rotraut Berner, Bernardo P. Carvalho, Joanna Olech i Piotr Karski.
  • Jury Wydawnictwa Dwie Siostry: Ewa Stiasny, Jadwiga Jędryas, Joanna Rzyska, Maciej Byliniak.

 

W Konkursie są przewidziane 3 kategorie nagród:

  1. Nagroda główna w wysokości 2500 euro oraz dwa wyróżnienia honorowe – przyznawane przez jury międzynarodowe.
  2. Nagroda w postaci wydania książki przyznawana przez jury Wydawnictwa Dwie Siostry.
  3. Udział najlepszych nadesłanych projektów w wystawie pokonkursowej.

 

Prace konkursowe należy nadsyłać od 15 listopada do 15 grudnia 2018 roku na adres:

JASNOWIDZE 2018 

Wydawnictwo Dwie Siostry

al. 3 Maja 2 m. 183

00-391 Warszawa

 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 1 kwietnia 2019 roku na stronie internetowej konkursu.

 

szczegółowe informacje: TUTAJ

 

Kategorie: Unassigned