Znamy nominowanych do Nagrody im Długosza 2018

Znamy nominowanych do Nagrody im Długosza 2018

Przegląd

Jury Konkursu, w składzie prof. Władysław Stróżewski (przewodniczący), prof. Andrzej Mączyński, prof. Ryszard Nycz, prof. Jan Ostrowski, prof. Leszek Polony, prof. Piotr Sztompka, nominowało następujące publikacje do Nagrody im. Jana Długosza 2018:

 

  • Monika Bobako, Islamofobia jako technologia władzy. Studium z antropologii politycznej, Universitas Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych, Kraków 2017
  • Michał Buchowski, Czyściec. Antropologia neoliberalnego postsocjalizmu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 2017
  • Ewa Domańska, Nekros. Wprowadzenie do ontologii martwego ciała, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017
  • Andrzej Friszke, Sprawa jedenastu. Uwięzienie przywódców NSZZ „Solidarność” i KSS „KOR” 1981-1984, SIW ZNAK / Znak Horyzont, Instytut Studiów Politycznych PAN, Europejskie Centrum Solidarności, Kraków 2017
  • Adam Hernas, Od zawsze jesteś przy mnie. Zarys fenomenologii bliskiego, Instytut Myśli Józefa Tischnera, Kraków 2017
  • Paweł Kłoczowski, Stanisław Mancewicz, Marek Żebrowski, Kultura. Narodziny pisma, Instytut Książki, Instytut Literacki Kultura, Kraków/Paryż 2017
  • Jerzy Kochanowski, Rewolucja międzypaździernikowa. Polska 1956-1957, SIW ZNAK / Znak Horyzont, Kraków 2017
  • Jacek Leociak, Biografie ulic. O żydowskich ulicach Warszawy: od narodzin po Zagładę, Dom Spotkań z Historią, Warszawa 2017
  • Michał Tymowski, Europejczycy i Afrykanie. Wzajemne odkrycia i pierwsze kontakty, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2017
  • Jerzy Zajadło, Sędziowie i niewolnicy. Szkice z filozofii prawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2017

Laureat zostanie ogłoszony 25 października 2018 roku.

 

 

 

więcej TUTAJ

Kategorie: Nagrody