Nagroda Jerzego Turowicza – rozpoczęto przyjmowanie zgłoszeń

Nagroda Jerzego Turowicza – rozpoczęto przyjmowanie zgłoszeń

Przegląd

Można już zgłaszać kandydatury do Nagrody Jerzego Turowicza. Tegoroczna edycja (2018) obejmuje dzieła z lat 2016 – 2017. Nagrodę stanowią: statuetka oraz nagroda pieniężna w wysokości ogłaszanej co roku przez Zarząd Fundacji. Prawo zgłaszania kandydatur do Nagrody mają członkowie Kapituły Nagrody, Zarządu i Rady Fundacji Jerzego Turowicza, redakcje „Tygodnika Powszechnego”, „Znaku” i innych czasopism kulturalnych, wydawcy, związki twórcze oraz wcześniejsi laureaci.

Zgłoszenia na piśmie należy wysyłać na adres:

Fundacja Jerzego Turowicza, ul. Dunajewskiego 1 m. 7 B,  31- 133 Kraków

lub

gro.zciworut@ajcadnuf

do 1 listopada br.

Wręczenie tegorocznej Nagrody odbędzie się w sobotę, 26 stycznia 2019 roku, w przeddzień 20. rocznicy śmierci Jerzego Turowicza.

 

za Fundacja Jerzego Turowicza

Kategorie: Nagrody