Statystyka opisowa wraz z wzorami i tablicami. Świetny podręcznik dla studentów!

Przegląd

„Statystyka opisowa. Przykłady i zadania”

Zespół doświadczonych nauczycieli akademickich przygotował podręcznik ze statystyki opisowej. Publikacja ta jest adresowana zarówno do studentów, jak i praktyków. Wieloletnia praktyka autorek w nauczaniu statystyki wskazuje, że do prowadzenia rzetelnych analiz wspomaganych narzędziami statystycznymi konieczne jest nie tylko studiowanie literatury, ale przede wszystkim samodzielne rozwiązywanie zagadnień praktycznych. Bogactwo przykładów opartych na rzeczywistych danych statystycznych ma umożliwić zdobycie umiejętności samodzielnego formułowania i rozwiązywania problemów w różnych dziedzinach. Problematyka poruszana w zadaniach może stać się inspiracją do samodzielnego poszukiwania prawidłowości w gospodarczej rzeczywistości Polski. Umiejętność prowadzenia analiz wykorzystujących przedstawione w opracowaniu narzędzia statystyczne pozwala nie tylko na skuteczne przygotowanie przed egzaminem ze statystyki, ale okazuje się także niezbędna podczas pisania prac dyplomowych i opracowań przygotowywanych w życiu zawodowym przez absolwentów kierunków studiów z zakresu nauk społecznych. Materiał statystyczny zawarty w zadaniach zgromadzony został w trakcie badań prowadzonych przez autorki. Opracowując treści zadań korzystano również z Roczników Statystycznych, publikacji Głównego Urzędu Statystycznego i Urzędu Statystycznego w Szczecinie oraz wyników badań statystyki publicznej udostępnionych w bankach danych.

 

Niewątpliwym walorem prezentowanego zbioru zadań są obszerne komentarze dotyczące rozwiązanych przykładów, rozpoczynających każdy z rozdziałów. Autorki przywiązują w swojej pracy dydaktycznej szczególną wagę do poprawnej interpretacji wyników, znajduje to także odzwierciedlenie w prezentowanych opisach zadań rozwiązanych. W poszczególnych rozdziałach umieszczono zadania o zróżnicowanym stopniu trudności, przeznaczone do samodzielnego rozwiązania. Układ opracowania pozwala na szybką weryfikację prowadzonych samodzielnie obliczeń. W dodatku zatytułowanym „Wzory” zamieszczono wszystkie wzory potrzebne do rozwiązywania zadań z zakresu statystyki opisowej.

 

„Wzory i tablice. Metody statystyczne i ekonometryczne”

Opracowanie WZORY I TABLICE – Metody statystyczne i ekonometryczne kierowane jest zarówno do studentów, jak i praktyków stosujących różnorodne metody ilościowe w analizie danych statystycznych . W czterech kolejnych rozdziałach zawarto:

  • wzory ze statystyki opisowej,
  • wzory ze statystyki matematycznej,
  • wzory z podstaw ekonometrii i prognozowania,
  • wzory z metody reprezentacyjnej,

oraz w rozdziale piątym:

  • tablice statystyczne.

 

Doświadczenia Autorek (nauczycieli akademickich) wskazują na przydatność zebranych w jednym opracowaniu wzorów i tablic niezbędnych do studiowania przedmiotów, w ramach których stosowane są metody ilościowe, a także do pisania prac dyplomowych czy przeprowadzania analiz różnorodnych danych statystycznych. Odpowiednie uporządkowanie wzorów i tablic oraz ich prezentacja wraz z niezbędnym opisem powinny ułatwić Czytelnikowi korzystanie z prezentowanego opracowania.

 

„Statystyka opisowa. Przykłady i zadania (wyd. II poprawione)”

Autor: Iwona Bąk, Iwona Markowicz, Magdalena Mojsiewicz, Katarzyna Wawrzyniak

Rok wydania: 2018

Oprawa: Miękka

Format: 165×235

Stron: 194

ISBN: 978-83-7556-990-2

Cena: 44,00zł

Wydawnictwo CeDeWu

 

„Wzory i tablice. Metody statystyczne i ekonometryczne”

Autor: Iwona Bąk, Iwona Markowicz, Magdalena Mojsiewicz, Katarzyna Wawrzyniak

Rok wydania: 2018

Oprawa: Miękka

Format: 210×297

Stron: 64

ISBN: 978-83-7556-745-8

Cena: 29,00zł

Wydawnictwo CeDeWu

www.cedewu.pl

Polub nas na Facebooku: https://www.facebook.com/CeDeWupl/

 

Zapraszamy do księgarni stacjonarnej Wydawnictwa CeDeWu znajdującej się przy ulicy Żurawiej 47 w Warszawie!

Tagi: CeDeWu