Narodowe organizacje turystyczne i ich wpływ na budowanie marki danego obszaru

Przegląd

Inspiracją do napisania niniejszej książki było stwierdzenie N. Morgana i A. Pritchard (2000), według których walka o klienta na współczesnym rynku turystycznym nie rozgrywa się już w oparciu o cenę, natomiast w oparciu o serca i umysły turystów. Kluczem do osiągnięcia sukcesu jest zbudowanie silnej marki obszaru, której najważniejsze, często unikatowe atrybuty stanowić będą decydujące czynniki, przy podejmowaniu przez turystów decyzji w zakresie wyboru docelowej destynacji. Istotną rolę w tym względzie odgrywają narodowe organizacje turystyczne (NTO), które oprócz swojego głównego zadania (promocja kraju jako atrakcyjnej destynacji turystycznej), realizują kompleksowy proces zarządzania turystyczną marką kraju. Podjęta w opracowaniu problematyka, dotycząca zwłaszcza oceny skuteczności działań realizowanych przez NTO, w ramach procesu zarządzania marką obszaru recepcji turystycznej (ORT) na szczeblu krajowym, jak dotąd nie była przedmiotem wielu analiz. Dotyczy to zarówno krajowej, jak i zagranicznej literatury przedmiotu. Jest to zatem opracowanie, w którym po raz pierwszy zaprezentowano rzeczywiste obszary funkcjonowania tak wielu współczesnych NTO (81 organizacji), z uwzględnieniem ich przydatności dla całego procesu zarządzania turystyczną marką kraju.

 

Główne zalety publikacji to m.in.:

  • przejrzysty układ,
  • logiczna i spójna merytorycznie struktura,
  • zrozumiała forma przekazu,
  • szczegółowa analiza działalności NTO oparta na wynikach badań empirycznych,
  • szeroki zakres podmiotowy i przedmiotowy zaprezentowanych analiz,
  • omówienie problematyki rzadko podejmowanej zarówno w krajowej, jak i zagranicznej literaturze przedmiotu (m.in. ocena skuteczności działań podejmowanych przez NTO),
  • wiele autorskich propozycji rozwiązań dotyczących zarządzania marką destynacji turystycznych,
  • duża liczba tabel i rycin ilustrujących rozważania teoretyczne,
  • bogata bibliografia (ponad 500 źródeł).

 

Publikacja skierowana jest do podmiotów odpowiedzialnych za działania podejmowane

w zakresie szeroko rozumianej promocji oraz zarządzania destynacjami turystycznymi

zarówno na szczeblu lokalnym, jak również regionalnym i krajowym.

 

„Zarządzanie marką obszaru recepcji turystycznej przez narodowe organizacje turystyczne”

Autor: Mirosław Marczak

Rok wydania: 2018

Oprawa: Miękka

Format: 165×235

Stron: 380

ISBN: 978-83-8102-140-1

Cena: 76,00zł

Wydawnictwo CeDeWu

www.cedewu.pl

Polub nas na Facebooku: https://www.facebook.com/CeDeWupl/

 

Zapraszamy do księgarni stacjonarnej Wydawnictwa CeDeWu znajdującej się przy ulicy Żurawiej 47 w Warszawie!

 

Kategorie: Biznes i Ekonomia
Tagi: CeDeWu