Grażyna Federowicz kierownikiem Zakładu Kontroli Zbiorów

Grażyna Federowicz kierownikiem Zakładu Kontroli Zbiorów

Przegląd

 Z dniem 1 października kierownikiem Zakładu Kontroli Zbiorów Biblioteki Narodowej została  Grażyna Federowicz.

Grażyna Federowicz – starszy kustosz, absolwentka bibliotekoznawstwa i informacji naukowej Uniwersytetu Łódzkiego. W Bibliotece Narodowej pracuje od 1986 roku, najpierw w Zakładzie Teorii i Organizacji Bibliografii, następnie kierowała Sekcją Wpływu i Obiegu Dokumentów w Zakładzie Przewodnika Bibliograficznego. W latach 1996–2003 była kierownikiem Zakładu Opracowania Bibliografii Wydawnictw Ciągłych. W latach 2004–2013 kierowała Zakładem Bibliografii Polskiej 1901–1939. W latach 2013–2015 r. kierowała Korpusem Publikacji Polskich, od czerwca 2015 Zakładem Książki, od listopada 2015 r. do marca 2018 Zakładem Katalogowania Dziedzinowego, a do września 2018 r. Pracownią Teorii i Organizacji Bibliografii w Instytucie Bibliograficznym. W latach 2013–2017 była członkiem Komitetu Stałego Sekcji Bibliografii IFLA.

Zajmowała się opracowaniem i redakcją m.in.: Bibliografii Bibliografii Polskich, Bibliografii podziemnych druków zwartych z lat 1976–1989, Bibliografii Wydawnictw Ciągłych oraz Bibliografii polskiej 1901–1939. Jest współautorką Katalogu czasopism Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce.

Jest autorką artykułu Uniwersalna wartość bibliografii na podstawie bibliografii narodowej opublikowanego w „Przeglądzie Bibliotecznym” oraz współautorką jednego z pierwszych artykułów dotyczących katalogowania dziedzinowego pt. Katalogowanie oparte na encjach opublikowanego w „Roczniku Biblioteki Narodowej”.

 

za Biblioteka Narodowa

Kategorie: Biblioteki