Spotkanie szefów bibliotek używających systemów Ex Libris

Przegląd

W ubiegłym tygodniu, w Pałacu Rzeczpospolitej, spotkali się na dorocznej konferencji dyrektorzy i przedstawiciele bibliotek z Europy Środkowej, Szwecji i Wielkiej Brytanii, które korzystają z systemów katalogowych firmy Ex Libris. Głównym tematem dyskusji były najważniejsze wyzwania stojące współcześnie przed bibliotekami oraz sposób, w jaki nowe technologie mogą wspierać książnice w sprostaniu tym wyzwaniom.

Konferencja została zorganizowana przez Ex Libris przy współpracy goszczącej uczestników Biblioteki Narodowej. Ofer Mosseri, przedstawiciel Ex Libris, omówił najnowsze osiągnięcia firmy, jej obecną sytuację i planowane kierunki rozwoju. Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej, poruszył temat roli bibliotek w zmieniającym się świecie oraz zaprezentował prowadzone obecnie przez BN przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem projektu OMNIS. Henrik Åkerfelt i Karin Perols z Instytutu Karolinska (Szwecja) przedstawili narzędzie informatyczne oparte na Raportach w systemie Alma, dostarczające nowych możliwości ewaluacji gromadzenia materiałów elektronicznych. Fiona Greig z Uniwersytetu w Surrey (Wielka Brytania) poruszyła zagadnienie roli bibliotek w zarządzaniu danymi badawczymi oraz zarysowała wyzwania i problemy z tym związane. Ivor Morgan, przedstawiciel Ex Libris, mówił o znaczeniu nowych rozwiązań bibliotecznych dla nauczania i badań naukowych.

 

 

za Biblioteka Narodowa

 

Kategorie: Biblioteki