Zmiana w Zarządzie OSDW Azymut Sp. z o.o.

Zmiana w Zarządzie OSDW Azymut Sp. z o.o.

Przegląd

Zarząd Grupy PWN informuje, że Pan Jerzy Majewski z dniem 8 sierpnia 2018 r. przestał pełnić funkcję Prezesa Zarządu spółki OSDW Azymut Sp. z o.o. Decyzja Pana Jerzego została podyktowana względami osobistymi.

Chcielibyśmy przekazać Panu Jerzemu wyrazy podziękowania za jego wieloletnią pracę dla Azymutu i całej Grupy PWN oraz wyrazić nasze najwyższe uznanie dla jego kompetencji zawodowych i menedżerskich, które mieliśmy okazję poznać w czasie jego długoletniego zarządzania firmą.

Dalsze kierowanie zarządem spółki decyzją Zgromadzenia Wspólników powierzone zostało Panu Andrzejowi Nadolskiemu, który począwszy od dnia 8 sierpnia 2018 r. będzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu OSDW Azymut.

Zarząd Grupy PWN

Kategorie: Rynek Polski
Tagi: Azymut, Grupa PWN