Złoty Wieniec dla Adama Zagajewskiego

Złoty Wieniec dla Adama Zagajewskiego

Przegląd

Podczas tegorocznych Wieczorów Poezji w Strudze, jednej z największych imprez poetyckich na świecie, które w tym roku odbywały się w dniach 22-27 sierpnia, Adam Zagajewski odebrał nagrodę Złoty Wieniec. Z tej okazji utwory poety ukazały się w liczącym ponad 800 stron tomie zawierającym jego wiersze po polsku wraz z ich przekładem na język angielski i macedoński.

Portret literacki Laureata nakreśliła profesor Lidija Tanuševska z Wydziału Slawistyki Uniwersytetu św. Cyryla i Metodego w Skopje. Stwierdziła m.in., że lirykę Adama Zagajewskiego można opisać w kategoriach współczesnego klasycyzmu, posługując się pojęciami semantyki przejrzystości. Wyraziła też zadowolenie, że laureat 57. edycji Wieczorów Poezji w Strudze stał się ambasadorem polskiej poezji podejmującej różnorodne aspekty ludzkiego bytu.

Adam Zagajewski wskazał na jej poetyckie dziedzictwo swojej twórczości związane m.in. z Czesławem Miłoszem, Wisławą Szymborską, Zbigniewem Herbertem, Mironem Białoszewskim czy Tadeuszem Różewiczem, który ponad 30 lat temu również odbierał tę prestiżową nagrodę.

28 sierpnia Adam Zagajewski, jako laureat tego festiwalu poezji, został członkiem honorowym Stowarzyszenia Pisarzy Macedońskich.

 

 

za Instytut Książki

Kategorie: Nagrody