Nowa Biblioteka w Limanowej

Nowa Biblioteka w Limanowej

Przegląd

Miasto Limanowa zawarło umowę na przebudowę budynku przy ul. Czecha w Limanowej dla potrzeb Limanowskiego Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Budowa biblioteki realizowana jest w ramach priorytetu Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 będącego częścią Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Operatorem priorytetu Infrastruktura Bibliotek jest Instytut Książki.

Umowę na część dotyczącą Biblioteki na kwotę 6 901 864,00 zł, podpisała Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej – Joanna Michalik. Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej otrzymała dofinansowanie na zadanie „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Czecha w Limanowej dla potrzeb Miejskiej Biblioteki” w kwocie 1 999 947,00 zł w ramach III naboru wniosków do Infrastruktury bibliotek (Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2016-2020”). Wykonawcą robót jest lokalna Firma Budowlana GURGUL. Zakończenie inwestycji przewidziane jest na czerwiec 2019 roku.

 

 

za Instytut Książki

fot. archiwum Urzędu Miasta w Limanowej

Kategorie: Biblioteki
Tagi: biblioteki