POLONA dzieli się zasobami z Wikipedią

POLONA dzieli się zasobami z Wikipedią

Przegląd

Biblioteka Narodowa, współpracując ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska, w lutym 2018 roku rozpoczęła wzbogacanie haseł Wikipedii o zasoby cyfrowej Biblioteki Narodowej POLONA.

Projekt przynosi korzyści przede wszystkim internautom, ale także obu zaangażowanym stronom: internetowa encyklopedia zyskuje zweryfikowane materiały wysokiej jakości (ilustracje, linki do całych książek i czasopism, przypisy) natomiast POLONA ma nowy, bardzo skuteczny kanał promocji (także międzynarodowej) swoich zasobów, czego owocem jest ponad 30% wzrost liczby jej użytkowników, którzy w poszukiwaniu pogłębionych informacji przechodzą z haseł Wikipedii na strony cyfrowej BN. Wzbogacane przez Bibliotekę Narodową hasła odnotowują ok. miliona odwiedzin miesięcznie.

Weryfikacja i wzbogacenie najważniejszych haseł

Od lutego specjaliści z Biblioteki Narodowej edytują najważniejsze dla kultury polskiej hasła Wikipedii, poświęcone polskiej literaturze i historii, biogramy pisarzy, poetów, naukowców i innych wybitnych Polaków. Weryfikowane i uzupełniane są przypisy bibliograficzne, odniesienia do literatury przedmiotu oraz do dzieł opisywanych twórców. Wszędzie, gdzie to możliwe, hasła encyklopedyczne wzbogacane są o linki do całych książek dostępnych online w zbiorach POLONY. Przykładem jest Quo vadis Henryka Sienkiewicza, które użytkownik Wiki może po przejściu jednym kliknięciem do POLONY przeczytać w całości nie tylko w pierwszym wydaniu, ale także w rękopisie.

 

za Biblioteka Narodowa

Kategorie: Wydarzenia