II Ogólnopolski Kongres Biblioteczno-Wydawniczy

Przegląd

Biblioteka Wyższej Szkoły Humanitas
oraz
Oficyna Wydawnicza „Humanitas”

zapraszają na

II Ogólnopolski Kongres Biblioteczno-Wydawniczy

Termin: 4 czerwca 2018 r.
Miejsce:  Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu

Ogólnopolski Kongres Biblioteczno-Wydawniczy to inicjatywa, której głównym celem jest integracja środowiska Bibliotekarzy i Wydawców. Tegoroczna edycja będzie wydarzeniem jednodniowym podzielonym na dwa panele tematyczne, z czego pierwszy z nich skupiać się będzie na zagadnieniach związanych z pracą bibliotek, drugi dotyczyć będzie szeroko rozumianej działalności wydawniczej. Bibliotekarze będą mieli okazję zapoznać się z nowymi metodami pracy z różnymi grupami użytkowników i nowoczesnymi narzędziami, które w tej pracy można wykorzystać, jak również dowiedzą się gdzie, z kim i w jakim zakresie można i warto współpracować, zarówno w zakresie poszerzenia oferty  biblioteki, jak i podniesienia swoich kwalifikacji, zdobycia nowej wiedzy i umiejętności. Z kolei Wydawcom postaramy się przede wszystkim przybliżyć kwestie związane z różnymi formami i kanałami dystrybucji publikacji, w tym zarówno ich sprzedaży, jak i nieodpłatnego udostępniania w ramach polityki otwartego dostępu.

Udział w Kongresie jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 25-go maja 2018 r. za pośrednictwem Formularza on-line >>

Podobnie jak w roku ubiegłym, w ramach Kongresu zorganizowane zostaną Zagłębiowskie Mini Targi Książki, w związku z czym wszystkim wydawnictwom i księgarniom oferujemy wystawienie swojego stoiska w holu Wyższej Szkoły Humanitas i dołączenie swoich gadżetów, ulotek i katalogów reklamowych do materiałów konferencyjnych dla uczestników Kongresu oraz zamieszczenie logo na stronie wydarzenia.

Cena za stoisko:
1 dzień – 120,00 zł netto (147,60 zł brutto)

Liczba stoisk ograniczona!

Kategorie: Wydarzenia