Nagrody Historyczne POLITYKI 2018: nominacje

Nagrody Historyczne POLITYKI 2018: nominacje

Przegląd

Już 8 maja przyznane zostaną Nagrody Historyczne Polityki 2018. Pod koniec kwietnia zostały ogłoszone nominacje:

W dziale prac naukowych i popularnonaukowych

Jerzy Kochanowski, Rewolucja międzypaździernikowa. Polska 1956–1957, wyd. Znak Horyzont, Kraków 2017

Tomasz Kozłowski, Anatomia rewolucji. Narodziny ruchu społecznego „Solidarność” w 1980 r., wyd. Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2017

Grzegorz Krzywiec, Polska bez Żydów. Studia z dziejów idei, wyobrażeń i praktyk antysemickich na ziemiach polskich XX wieku (1905–1914), wyd. Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2017

Hubert Wilk, Między pragmatyzmem a oczekiwaniami. Społeczeństwo, władza i samochody w Polsce 1945–1970, wyd. Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2017

Debiuty w dziale prac naukowych i popularnonaukowych

Anna Maria Adamus, Problemy wsi w latach 1956–1980 w świetle listów do władz centralnych, wyd. Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2017

Paweł Brykczyński, Gotowi na przemoc. Mord, antysemityzm i demokracja w międzywojennej Polsce, tłum. Michał Sutowski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2017

W dziale pamiętników i wspomnień

Jerzy Główczewski, Ostatni pilot myśliwca. Wspomnienia, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2017

Rywka Lipszyc, Dziennik z getta łódzkiego, wstęp i opracowanie Ewy Wiatr, Wydawnictwo Austeria, Kraków-Budapeszt 2017

Józef Maria Ruszar, Czerwone pająki. Dziennik żołnierza LWP, wyd. Instytut Pamięci Narodowej i Wojskowe Biuro Historyczne im. Kazimierza Sosnkowskiego, Warszawa 2017

Wstaje świt. Dzienniki młodych z pierwszych lat powojennych, 1945–1948, wstęp i opracowanie: Aleksandra Janiszewska, wyd. Ośrodek KARTA, Warszawa 2017

W dziale wydawnictw źródłowych nie przyznano nominacji.

Nominacje przyznało Jury w składzie: prof. dr hab. WŁODZIMIERZ BORODZIEJ, prof. dr hab. DARIUSZ STOLA, dr hab. BOŻENA SZAYNOK, red. MARIAN TURSKI, prof. dr hab. WIESŁAW WŁADYKA, dr hab. MARCIN ZAREMBA.

Kategorie: Nagrody

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.