Dzień Dziecka z Impulsem

Dzień Dziecka z Impulsem

Przegląd

 

Alternatywy w edukacji Alternatywy w edukacji
Otwierający książkę rozdział napisany przez Bogusława Śliwerskiego, uzupełniony obszerną bibliografią tematyczną (liczącą prawie trzy setki źródeł), daje wgląd w istotę pedagogiki alternatywnej. Przywołane licznie w tekście przykłady potwierdzają aktywne współistnienie edukacji alternatywnej w otoczeniu społecznym zdominowanym przez szkolnictwo masowe. Beata Przyborowska przedstawia autorską perspektywę aplikacji kategorii innowacyjności do nauk pedagogicznych. Ekspercką wiedzą o twórczości i kreatywności dzieli się Krzysztof J. Szmidt – autor wielu publikacji z zakresu pedagogiki twórczości. Do refleksji nad kulturowym tłem uwikłania współczesnej młodzieży zachęca Zbyszko Melosik… Autorzy wykraczają poza wąskie ujęcia poruszanych zagadnień oraz regionalny wymiar dyskursu pedagogicznego…

zobacz ofertę Impulsu

Pobierz obrazy
System penitencjarny wobec wyzwań wielokulturowościSystem penitencjarny… Studium diagnostyczne
W ręce Czytelnika oddaję książkę, która jest owocem pięcioletnich badań terenowych prowadzonych pod auspicjami Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest to pierwszy krok do budowania systemowych rozwiązań w praktyce penitencjarnej, prezentujący określone podejście do kultury organizacyjnej systemu. Proponowane kierunki i metody inicjowania zmian dotyczą kształcenia kadr w zakresie kompetencji kulturowych oraz wdrażania idei wielokulturowości i międzykulturowości do systemu wykonywania tymczasowego aresztowania czy kary pozbawienia wolności…

zobacz ofertę Impulsu


Przedsiębiorczość – biznes – edukacja Przedsiębiorczość – biznes – edukacja

Niniejsze studium ma zainspirować czytelnika do refleksji nad złożoną naturą relacji między biznesem a edukacją. Kieruję ją przede wszystkim do rodziców i nauczycieli – to od nich bowiem będzie zależeć, czy ich dzieci i wychowankowie zostaną nie tylko sprawnymi przedsiębiorcami i menedżerami, lecz także osobami wrażliwymi na krzywdę ludzką, która nie zawsze jest rezultatem jakiegoś świadomego działania jednej lub kilku osób. Chodzi więc także o to, aby zdawać sobie sprawę ze złożoności rzeczywistości społecznej. Nie da się ona bowiem naprawić poprzez usilne próby szukania jakiegoś jednego czynnika…

zobacz ofertę Impulsu


poleca ImpulsZmieniając świat!

Praca ta porusza ważny i słabo w Polsce przebadany temat globalnej edukacji, która w dobie rosnących globalnych zależności jest, jak słusznie twierdzi Autorka, niezbędnym elementem funkcjonowania globalnego społeczeństwa. Wydanie owej publikacji przyczyni się moim zdaniem do podniesienia poziomu dyskusji akademickich i publicznych na temat globalizacji oraz wyzwań z nią związanych […]. Książkę podzielono na dwie części. W pierwszej, zatytułowanej Edukacja globalna a współczesny świat, charakteryzuję wybrane globalne kryzysy i jednocześnie prezentuję krytyczną edukację globalną jako nieodzowny element prób skutecznego poszukiwania rozwiązań wybranych palących problemów współczesności…
zobacz ofertę Impulsu

Pobierz obrazy
Okazja!  Czytelniku, wybraliśmy tytuły dla najmłodszych czytelników i objęliśmy je wyjątkowym aż  50% rabatem!
Będące zarazem dobrą inspiracją do zbliżającego się Dnia Dziecka!
Kategorie: Edukacja, Wydarzenia
Tagi: Impuls