Mały FENIKS 2018

Przegląd

Tradycyjnie podczas konferencji prasowej poprzedającej Targi Wydawców Katolickich ogłoszone laureatów Nagrody Mały FENIKS, która przyznawana jest przez Zarząd Stowarzyszenia Wydawców Katolickich. W gronie tegorocznych lauraetów znalazły się następujące instytucje, media i osoby:

Wydawnictwo Jedność
Kieleckie Wydawnictwo Jedność obchodzi w tym roku jubileusz 100-lecia swojego ist-nienia, choć początki jego funkcjonowania łączą się z powstaniem w 1917 roku Drukarni Diecezjalnej „Jedność”. To stawia kielecka oficynę w gronie najstarszych wydawnictw działających w Polsce. W początkowym okresie swojej działalności wydawnictwo wydawało głównie publikacje dotyczące życia duchowego oraz dokumentujące historię regionu.
Nakładem kieleckiej oficyny ukazują się książki z zakresu teologii, biblistyki, duchowości, filozofii, historii i historii sztuki, bioetyki i hagiografii, a także cenione podręczniki, przewodniki metodyczne i pomoce dydaktyczne oraz wiele pozycji katechetycznych i duszpasterskich. Z myślą o najmłodszych czytelnikach od ponad dekady oficyna prowadzi osobny dział wydawniczy – „Jedność dla dzieci”, który koncentruje się na publikacjach z obszaru tzw. pedagogiki zabawy, które skierowane są nie tylko do najmłodszych odbiorców, ale także do całych rodzin.
Obecnie Jedność to znakomity przykład nowoczesnego wydawcy religijnego, który misję nieustannej ewangelizacji łączy z otwartością na potrzeby czytelników w każdym wieku, samodzielnie kreując czytelnicze mody, a także coraz intensywniej kształtując książkowe upodobania i zaspakajając rodzące się duchowe potrzeby zwłaszcza najmłodszych odbiorców słowa pisanego.

Katolicka Agencja Informacyjna (KAI)
Nagroda została przyznana w uznaniu dorobku 25-lecia funkcjonowania Katolickiej Agencji Informacyjnej. Od ćwierćwiecza agencja każdego dnia mozolnie realizuje zadanie informowania o wydarzeniach i działaniach związanych z funkcjonowaniem Kościoła katolickiego na całym świecie, zleconą jej przez Komisję Episkopatu Polski w 1993 roku.
W ten sposób KAI wypełnia misję ewangelizacji poprzez przekazywanie informacji o tematyce religijnej, a także prezentację nauczania i stanowiska Kościoła w kwestiach najważniejszych dla funkcjonowania współczesnego człowieka i świata.
W obszarze informacyjnym agencja stanowi natomiast główne źródło wiedzy i in-formacji dla większości mediów katolickich – prasowych, radiowych i telewizyjnych – w Polsce, a ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym, zarówno tradycyjnym jak i elektronicznym, mediom świeckim oferuje stale aktualny przegląd najważniejszych informacji o tematyce religijnej.
Z równym zaangażowaniem dziennikarze i pracownicy KAI oddają się pracy dedykowanej szerzeniu – w przystępnej formie – wiedzy z zakresu teologii i histo¬rii Kościoła, politologii czy ekumenizmu, jednocześnie podejmując i naświetlając tematy związane z zaangażowaniem osób świeckich zrzeszonych w ruchach i wspólnotach kościelnych, życiem rodzin zakonnych, działalnością edukacyjną, kulturalną i charytatywną Kościoła.
Nagroda Mały FENIKS 2018 jest zatem również wyrazem uznania dla kilku pokoleń dziennikarzy współtworzących Katolicka Agencję Informacyjną – ich oddania w służbie Kościoła, społeczeństwa i informacji oraz profesjonalizmu prezentowanego warsztatu dziennikarskiego.

Czasopismo „Któż jak Bóg”
Dwumiesięcznik „Któż jak Bóg” to periodyk wydawany przez Czcicieli i Rycerzy św. Michała Archanioła, który w tym roku obchodzi jubileusz 25-lecia istnienia. Na łamach czasopisma ukazują się artykuły poświęcone tematyce anielskiej, popularyzujące utrzymywanie więzi z niebiańskimi opiekunami ludzi. Czasopismo stanowi niezwykle bogate źródło profesjonalnie opracowanych informacji na temat dziejów aniołów w historii zbawienia i wpływu jaki wywierają na ludzkie życie, jak również przegląd najbardziej aktualnych tematów z obszaru wiary i duchowości.
W każdym numerze publikowane są katechezy i materiały o charakterze formacyjnym, a także porady duchowe i modlitwy.
Autonomiczną część czasopisma stanowią teksty autorstwa członków Rycerstwa Św. Michała Archanioła. Wśród materiałów tych znaleźć można m.in. świadectwa o po-mocy, jaka aniołowie udzielają ludziom, a także utwory literackie poświęcone tematyce anielskiej.

Miesięcznik „WPiS”
Mimo stosunkowo niedługiego stażu – na rynku medialnym zadebiutowało bowiem w 2010 roku – miesięcznik „WPiS” (Wiara, Patriotyzm i Sztuka), jest jednym z najszybciej zdobywających sobie popularność periodyków społeczno-kulturalnych obecnych na polskim rynku medialnym.
Czasopismo charakteryzuje plejada znakomitych autorów – ludzi wybitnego charakteru i umysłu, jak Adam Bujak, ks. Waldemar Chrostowski, Antoni Macierewicz, Krzysztof Masłoń, prof. Andrzej Nowak, ks. Dariusz Oko, Krzysztof Ożóg, Czesław Ryszka, Leszek Sosnowski, Krzysztof Szczerski, Janusz Szewczak, Artur Śliwiński czy Bohdan Urbankowski.
Różnorodność form dziennikarskich ukazujących się na łamach czasopism, wśród których wymienić można najwyższej jakości merytorycznej i intelektualnej wywiady, reportaże, felietony, eseje, fotoreportaże oraz recenzje najbardziej wartościowych publikacji książkowych wydawanych w naszym kraju, wspiera olbrzymia troska wydawcy i zespołu redakcyjnego do kwestii szaty graficznej periodyku.
Wydawcą czasopisma „WPiS” jest Wydawnictwo Biały Kruk – jeden z czołowych polskich edytorów publikacji o tematyce katolickiej i historycznej.

Brygida Grysiak
Absolwentka Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W zawodowym życiorysie ma współpracę z „Gazetą Krakowską”, niezależnym kwartalnikiem kulturalnym „Alter Ego”, Radiem Kraków oraz TVP2, gdzie prowadziła program edukacyjny „Dzieci i ryby”. Od kilkunastu lat związana jest ze stacją telewizyjną TVN24 – przez kilka lat była reporterką stacji w Małopolsce, pełniła również funkcję reporterki sejmowej, prowadziła także serwisy informacyjne i inne programy. Od maja 2015 roku jest reporterką programu „Czarno na białym”.
W środowisku dziennikarskim i medialnym powszechnienie ceniona za osobistą przyzwoitość, profesjonalizm i obiektywizm.
Zwolenniczka ruchu pro-life. Jest autorką kilku publikacji książkowych, w tym wywia-du-rzeki z księdzem Arcybiskupem Mieczysławem Mokrzyckim – „Najbardziej lubił wtorki”, w której zaprezentowano nieznane wcześniej faktach z życia papieża Jana Pawła II. W autorskim dorobku ma również „Miejsce dla każdego. Opowieść o świętości Jana Pawła II”, „Wybrałam życie” i „Kochają mnie do szaleństwa. Prawdziwa historia Jureczka”.
Była ambasadorem organizowanych w 2016 roku w Krakowie Światowych Dni Młodzieży.
Jest dwukrotną laureatką Nagrody Dziennikarzy Małopolski. W 2012 otrzymała brązowy medal im. Jana Pawła II za zasługi dla archidiecezji krakowskiej. W 2017 roku została z kolei laureatką 16. edycji nagrody „Ślad” im. biskupa Jana Chrapka.

Dwumiesięcznik „Jasna Góra”
Pismo wydawane przez Kurię Generalną Zakonu Paulinów oraz Klasztor Jasnogórski
Historia czasopisma „Jasna Góra” rozpoczyna się w 1982 r., kiedy o. Rufin Abramek, profesor biblista, otrzymał zadanie zorganizowania zespołu redakcyjnego i rozpoczęcie wydawania pisma. Po długich staraniach Ojcowie Paulini otrzymali zgodę na wydawanie miesięcznika „Jasna Góra” (teraz jest to dwumiesięcznik. Znamienne, że zezwolenie wydano 11 czerwca 1983 r., w przeddzień drugiej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny. Pismo, tak jak wszystkie tytuły prasowe w tym czasie, było kontrolowane przez cenzurę. W pierwszych siedemdziesięciu numerach można znaleźć ślady 315 ingerencji cenzor¬skich, czyli fragmentów artykułów usuniętych przez Urząd Kontroli Prasy.
W pierwszym numerze, datowanym na listopad 1983 r., o Rufin Abramek nakreślił aktualny do dzisiaj program. „Jasna Góra” pragnie być listem, który przychodzi z Domu Matki Narodu z wieściami o tym, co słychać we wspólnym Domu Polaków. Życie Sanktuarium, wydarzenia, znaki ważne dla Ojczyzny, pielgrzymki i pielgrzymi… o tym wszystkim chcemy was informować”. W ciągu dziesięcioleci pismo zmieniało swoją zawartość i szatę graficzną. Przeobrażając się zewnętrznie, pozostało jednak wierne zasadniczym założeniem, zawartym zarówno w tekście programowym pierwszego redaktora naczelnego, jak i w swoim tytule.
Od blisko 35 lat pismo „Jasna Góra” rozsiewa po Polsce – i nie tylko – ziarna słów, które padają z „ambony Narodu”. Istotne miejsce na łamach zajmuje historia Sanktuarium, ta odległa i współczesna. W każdym numerze znajdziemy: “Świadectwa jasnogórskie”, „Wydarzenia Jasnogórskie”, czyli zapis życia Sanktuarium usystematyzowany według dni i miesięcy. Na łamach periodyku są relacjonowane pielgrzymki papieskie, wizyty dostojników kościelnych i państwowych oraz czcicieli Jasnogórskiej Królowej Polski. Echem „jasnogórskich spotkań” są liczne wywiady, a także świadectwa wiary pielgrzymów.
Pismo promuje rodzinę, człowieka i życie. Propaguje rodzime formy pobożności maryjnej, wyrosłe z tradycji Sanktuarium, takie jak Zawierzenie Maryi, Apel Jasnogórski, teksty modlitw, medytacje. Odnotowuje przejawy twórczości literackiej inspirowane maryjnością. Promuje miejsca kultu maryjnego w kraju i na świecie. Pismo ma charakter religijny i patriotyczny.

Barbara Sułek Kowalska
Sekretarz redakcji tygodnika Idziemy, wykładowca na Wydziale Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, współautorka podręczników dla dziennikarzy, członek Rady Programowej Radia dla Ciebie (RDC). Współpracuje jako felietonistka z Polskim Radiem. Wcześniej pracowała jako dziennikarz w ITD oraz w Tygodniku Solidarność.
Jako sekretarz redakcji tygodnika Idziemy dba o promocję w nim książek katolickich. Przygotowuje krótkie prezentacje nawet kilkunastu pozycji wydawniczych w miesiącu. Publikuje także szersze recenzje książek, zamieszczane systematycznie w Idziemy. Nawiązuje w imieniu redakcji współpracę patronacką z wydawcami. Promocję dobrej książki traktuje jako swoją misję.

Kategorie: Nagrody

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.